Kløverhuset
Slagelse Boligselskab skaber et nyt markant byggeri, der både skal rumme studieboliger, Slagelse Boligselskabs nye administrationslokaler og udkigsplatforme på de øverste etager for alle.

Arkitektoniske intentioner
Arkitektfirmaet Arkitema har i tæt samarbejde med Slagelse Boligselskab og Danakon som bygherrerådgiver udarbejdet et skitseprojekt omkring det markante byggeri.
Byggeriet udføres som et 8-etagers punkthus centralt placeret i et trafikalt træfpunkt.

Kløverhuset ligger tæt på både banegård, butikscenter, samt Slagelse centrum. Dette giver en central beliggenhed både for de unge studerende og for Slagelse Boligselskabs kunder og forretningsforbindelser.

Markant byggeri
Bygningens grundform er inspireret af Slagelse Boligselskabs logo, nemlig et firkløver, hvilket kommer til udtryk i bygningens rundede hjørner og aftrapning af de to øverste etager. Det fjerde “kløverblad” tegner sig i belægningen på parkeringspladsen.

Mange faciliteter
Der skal være offentlig adgang til de øverste terrasser til glæde for borgerne i Slagelse by og andre interesserede.

Slagelse Boligselskab ønsker også at aktivere stueetagen, så husets indre liv åbner sig mod byens liv. Der bliver derfor udført et multianvendeligt rum til foyer, udstilling og workshops med høje glaspartier mod gaden.

Den primære adgang til Slagelse Boligselskabs administration og den offentligt tilgængelige udsigtsplatform sker via niveaufri adgang fra gaden.
Der er gjort plads til parkering omkring etagebebyggelsen og parkeringsområdet skal samtidig fungere som vendeplads for renovationsbiler.

Husets base planlægges udført som en betonbase, der får karakter fra en synlig bræddestruktur i betonen. Basen danner en effektfuld kontrast til etagernes aluminiumbeklædning.

Danakons rolle
Arbejdet har omfattet ingeniørrådgivning i forbindelse med den tidlige planlægning og forhold omkring forsyning og lokalplanforhold og derudover deltagelse i udarbejdelse af totalentrepriseudbud.