Fremtidssikringen af Stadionkvarteret i Glostrups 1.235 lejligheder er i fuld gang. Danakon er glade for at bidrage ved at være ansvarlig for ændring af konstruktioner, udskiftning af installationer samt etablering af balanceret ventilation og nye radiatorer. Projektet er en helhedsrenovering og omfatter modernisering, lejlighedssammenlægninger samt ombygning for  tilgængelighed.

Attraktive boliger i grønne omgivelser

Målet med projektet er at gøre boligerne attraktive for såvel singler, par, børnefamilier eller ældre, der ønsker en bolig i grønne omgivelser tæt på storbyen. Nøgleordet for renoveringen er bæredygtighed – både socialt, økonomisk og energimæssigt. Hele bebyggelsen skal inden for de kommende tre år have udskiftet tag, vinduer, tekniske installationer og ventilation. Desuden skal altaner samt forhaver ved stuelejligheder udvides og hele bebyggelsen miljøsaneres.

Sammenlægninger og tilgængelighed

De enkelte lejligheder gennemgår en modernisering og en del også ombygning, idet de utidssvarende 1-værelses lejligheder sammenlægges med nabolejligheder og får nyt køkken og badeværelse. Der indrettes samtidig  tilgængelighedsboliger samt nye køkkener og badeværelser. Lejlighederne indrettes således med særligt hensyn til gangbesværede, og der etableres elevator og niveaufri adgang.

I Stadionkvarteret er registreret PCB, bly, asbest og kviksølv i forskellige koncentrationer på forskellige steder. Stadionkvarteret er derfor en kompleks opgave med hensyn  til miljøfarlige stoffer. Helhedsplanen er opdelt i seks etaper og renoveringen forventes at være afsluttet i oktober 2019.