Ved udgangen af 2019 træder de nye regler om brandrådgivere i BR18 i kraft. Det betyder, at man nu skal være certificeret for at arbejde med rådgivning om brandsikkerhed.

I Danakon har vi valgt, at tre af vores medarbejdere skal certificeres inden for brandrådgivning – en bygningskonstruktør, en VVS-ingeniør og en EL-ingeniør. En sammensætning, der gør det muligt for os at have en tværfaglig sparring på brandområdet.

Vores EL-ingeniør er netop blevet godkendt af DBI som ’Certificeret brandrådgiver til brandklasse 2.’
Det betyder, at vi i Danakon nu kan påtage os opgaver med rådgivning og udarbejdelse af brandstrategirapporter til byggesager samt start- og sluterklæringer til kommunen udover vores øvrige ingeniørrådgivning.

Danakon tilbyder dig et Energisparetjek, hvor vi gennemgår ejendommene og giver forslag til hvilke forbedringer, der vil give energibesparelser og mindre miljøbelastning. Vi giver desuden et skøn af omkostninger og forventet rentabilitet af investeringen.

Danakon er altid klar til at svare på dine spørgsmål om energimærkning, energiforbedringer og lovgivning på tlf.: 43 99 22 77 eller på post@danakon.dk

Faktaboks

Tidligere har arkitekter og bygningskonstruktør med speciale i brand eller en master i brand udarbejdet brandstrategirapporter til en byggesag. Herefter var det kommunen, der vurderede det fremsendte materiale. Efter det nye bygningsreglement BR18, er det ikke længere kommunens opgave at kommentere de brandtekniske forhold men derimod en certificeret brandrådgiver.