I 2016 vandt Danakon med Rubow arkitekter som totalrådgiver konkurrencen om udarbejdelse af Helhedspalen for Toften.

Vi har været en lang proces igennem med beboerne og Helhedsplanen er nu endelig godkendt af beboerne og Landsbyggefonden. Der er givet skema A, således at vi kan starte den egentlige projektering.

Renoveringen omfatter nye tage og modernisering af boligerne, med nye badeværelser og køkkener, nye installationer herunder ventilation med varmegenvinding og nyt 2-strenget varmeanlæg. Toften vil efter renoveringen fremstå med tidssvarende boliger med et godt og sundt indeklima.