Danakon har i samarbejde med Kullegaard Arkitekter vundet udbuddet om en helhedsplan for Østbyen i Kalundborg.

Bebyggelsen har rundet de 50 år og har derfor stort behov for omfattende renoveringsarbejder på en lang række områder. Derudover er det nødvendigt at foretage moderniseringer af boligerne, så de kommer til at leve op til nutidens boligstandarder.

Det er samtidig et mål at give beboerne et tilhørsforhold til området ved at opgradere udearealerne og gøre dem mere attraktive at opholde sig i med inspirerende møde- og opholdssteder.

Projektet omfatter tre boligblokke, der skal igennem en større renovering. Helhedsplanen indebærer bl.a. udskiftning af tag og vinduer, etablering af altaner og elevatorer samt ændring i boligtyperne både hvad angår størrelse, indretning og udstyr.

Vi ser frem til den store opgave og glæder os til et givende samarbejde med de involverede parter.