Danakon og Domus Arkitekter har vundet renoveringen af Avedøre Stationsby Nord, der omfatter en større renovering af varmeanlæg og udskiftning af radiatorer i de 1.028 boliger.
Avedøre Stationsby Nord blev opført i årene 1972 – 1974. Varmeanlæggene er derfor udtjente og trænger til en gennemgribende renovering.

Ombygning af varmeanlæg og udskiftning af radiatorer

Under renoveringen ombygger vi varmeanlæggene fra et-strengede til to-strengede anlæg. Desuden udskifter vi radiatorerne i alle boligerne og opsætter varmemålere på radiatorerne. Afdelingen kan på den måde leve op til de nyeste krav og standarder.
Ombygningen giver samtidig en langt bedre afkøling af fjernvarmevandet og gør det nemmere at styre rumtemperaturen i boligen. Det betyder, at komforten i boligerne øges betydeligt.
Danakon har stor erfaring med udskiftning af radiatorer og ombygning af varmeanlæg i flere større boligbebyggelser. Vi vil bl.a. basere vores arbejde på erfaring fra udskiftning af varmeanlæg i Abildgårdens 373 beboede lejligheder, renovering af badeværelser og udskiftning af radiatorer i Wittenberghus’ 115 beboede lejligheder begge på Amager samt ombygning fra etstrenget til tostrenget varmeanlæg i Rebildhuses 132 lejemål i Vanløse.