Danakon er sammen med Rubow Arkitekter og Gert Carstensen blevet udpeget til at gennemføre helhedsplan og renovering af Vridsløselille Andelsboligforening Afd. 1, Toften.

I Toften skal der udarbejdes en helhedsplan med henblik på at opnå støtte fra Landsbyggefonden. Desuden skal afdelingen fremtidssikres, så den lever op til de nyeste krav og standarder.

Toften er et klassisk murstensbyggeri, som er opført i 1949-50. Byggeriet består af seks blokke med tre etager og i alt 99 boliger.

Beboerhåndtering i fokus

I udarbejdelse af helhedsplanen og renoveringen er det vigtigt for teamet og processen, at beboerne engageres og føler ejerskab til projektet. Vi vil derfor have et særligt fokus på beboerhåndteringen, så alle får den bedst mulige oplevelse af renoveringsprocessen og resultatet. Udgangspunktet er en demokratisk proces, hvor ønsker, behov og værdier vil blive afklaret.

Helhedsplanen vil kunne indeholde:

• Renovering af bad og køkken, altaner, tagudskiftning, udskiftning af brugsvandsinstallationer, kloak, murværksarbejder og nyt varmeanlæg

• Etablering af tilgængelighedsboliger

• Sammenlægning af boliger til større familieboliger

• Nyt fælleshus

• Nye tagboliger

• Evt. omlægning af afdelingen til en seniorafdeling