Efterisolering ved genbrug af gamle mursten i en ny efterisoleret skalmur kan mindske energiforbruget i gamle murede ejendomme samtidig med, at det flotte patinerede udseende bevares. Nu viser det sig, at metoden ikke kun er effektiv – den kan være billigere end en traditionel løsning.

Efterisolering er ikke dyrere

Danakon har sammen med Erik Møller Arkitekter og Gamle Mursten energirenoveret og efterisoleret en af fsb’s ejendomme i Tingbjerg. Projektet er et pilotprojekt, der genbruger de gamle mursten og mindsker bygningernes energiforbrug, uden at det går ud over udseendet. Der er nu indhentet priser fra fire forskellige entreprenører, og licitationspriserne viser, at den nye metode til efterisolering af skalmur med genbrug af gamle mursten ikke er dyrere end den traditionelle skalmur med nye sten. Det vurderes, at metoden vil være prisneutral i forhold til den traditionelle metode.

Genbrug af gamle sten betaler sig

Den uventede høje pris i pilotprojektet afspejler, at man var usikker på, hvor svært det ville være at skrælle det yderste murværk af. Løsningen kan billiggøres ved, at stenene renses direkte på byggepladsen fremfor at blive transporteret til et rensningsanlæg.

Den lavere licitationspris skyldes også, at usikkerheden ved afskrælningsprocessen er fjernet. Samtidig vil der være færre omkostninger forbundet med den langt større volumen end ved blot at udføre metoden på en enkelt gavl.

Billigere løsning skal sikre bred anvendelse

Hos Danakon er Peter Halkjær optimistisk. ”Det var nødvendigt at gøre løsningen billigere for, at sikre at den vil finde bredere anvendelse. Vi har nu fundet ud af, at løsningen ikke behøver at være dyrere end en traditionel ny skalmur og det er bestemt et skridt på vejen i forhold til at sætte skub i efterisolering og renovering af de ældre murede ejendomme,” siger han.

”Der er en stor værdi i at bevare bygningernes udseende, da facaderne bærer på en stor del af den danske bygningskulturs identitet. Samtidig er renoveringsmetoden til efterisolering bæredygtig, idet man genbruger stenene, som energimæssigt er dyre at producere,”afslutter Peter Halkjær.

Læs også: Tingbjerg: Ikon-byggeri fremtidssikresRENOVER Prisen 2016: Fremtidssikring af danske ikon-byggerier og Ny metode til ‘usynlig’ efterisolering af murværk ser godt ud – men er alt for dyr