Skal du have energirenoveret din ejendom kan skuffende resultater og manglende besparelser ofte være en udfordring. Med nøjagtige målinger sikrer vi nu i Danakon, at energirenoveringen giver de ønskede resultater og fordele. Som noget nyt kan vi installere en IC-Meter-boks, så du selv kan måle.

Bæredygtige løsninger med IC-Meter

I Danakon har vi stort fokus på energi og miljø, når vi bygger og renoverer, og bæredygtige løsninger er en af vores vigtigste opgaver i udvikling af fremtidens byggeri. Med IC-Meter sikrer vi kunden energibesparelser og komfort, fordi vi identificerer de præcise problemer i bygningen.

Energiforbruget er for højt – men hvorfor?

Udfordringen med at skabe optimale løsninger er ofte at finde ud af, hvor det høje energiforbrug, det dårlige indeklima eller støjen stammer fra for at kunne sikre energibesparelser og et sundt miljø. I mange tilfælde vil man benytte en energimåler til at måle energiforbruget. Den siger dog intet om, hvorfor forbruget er, som det er.

Skuffende resultater af energirenoveringer

Typisk vil bygherre argumentere for, at det høje energiforbrug skyldes ændret brugeradfærd. Problemet er blot, at brugsadfærden ikke er målt og dokumenteret på forhånd. Der findes altså ikke et entydigt svar på, hvorfor de forventede energibesparelser ikke kom i hus ved fx renovering.

Brugeradfærd eller tekniske mangler?

Udlejer, ejer, bygherre og entreprenør mangler altså viden, der fastslår, om det er brugernes adfærd, det vil sige justering af temperatur og luftskifte, eller om det er de tekniske tiltag, der ikke lever op til forventningerne. Det er vigtigt at vide, inden vi går i gang med en løsning, og det hjælper en IC-Meter os med i Danakon.

Unikke og præcise målinger

Med en IC-Meter har Danakon en unik mulighed for at måle nøjagtigt, hvad et højt energiforbrug skyldes. På den måde kan vores teknikere sørge for, at en renovering eller andre tiltag sikrer besparelser og komfort i boligen, kontoret eller i børnehaven.

Sundt indeklima betyder komfort og skarphed

I Danmark lever vi 90% af vores liv inden døre. Derfor er et godt indeklima yderst vigtigt for vores sundhed og velvære. Undersøgelser viser, at kreativitet, indlæringsevne og vores evne til at træffe beslutninger svækkes i et dårligt indeklima og ved høj koncentration af CO₂ og luftfugtighed.

På steder, hvor der er mange mennesker samlet ad gangen, vil du ofte høre folk klage over dårligt indeklima. Indeklimaet i en bolig, på et kontor eller i et klasseværelse kan dog være svært at identificere, da det ikke er noget, vi kan se med øjet.

Giv entreprenør og bygherre et fælles grundlag

IC-Meter samler data om fugt, temperatur, vindstyrke og retning. Sammen med oplysninger om varmeforbrug, kan klimaskærmens energiegenskaber og betydningen af den udviste brugsadfærd beregnes.

Målingerne kan bruges ved alle former for renovering og optimering af energi, indeklima, støjgener samt fugt- og CO₂-niveau og til at skabe optimale, sunde og bæredygtige løsninger og samtidig opnå de ønskede resultater og besparelser.

Få selv installeret en IC-Meter-måleboks

I Danakon kan vi hjælpe dig med at få installeret en IC-Meter-måleboks, som kobles op med en serverløsning, en app og et website. På den måde kan du måle, hvordan bl.a. energiforbrug, indeklima, luftfugtighed og CO₂ ser ud i en bygning.
Læs mere om, hvordan du kan måle med IC-Meter