Vinteren står for døren, og det betyder ofte en ændring i indeklimaet. Det kan få gener som hovedpine, tørre slimhinder, tør hud og irriterede øjne til at blusse op, og det kan skyldes for høj luftfugtighed. Læs her, hvad du kan gøre for at komme godt ind i vintersæsonen med en god luftfugtighed i boligen.

Har dit hjem for høj luftfugtighed?

I mange hjem er luftfugtigheden for høj. Det skyldes alle dagligdagens almindelige gøremål, såsom tøjvask og -tørring, bad, madlavning og ganske enkelt ophold i hjemmet. En gennemsnitsfamilie på to voksne og to børn genererer ca. 4-14 liter vanddamp i døgnet. Denne fugt skal ud af hjemmet igen, så den ikke opsuges af møbler, tæpper og vægge.

God luftfugtighed er afgørende for vores trivsel

En tilpas luftfugtighed er afgørende for vores velbefindende og trivsel. Er luftfugtigheden lav, giver det tør luft, som påvirker vores luftveje og irriterer vores slimhinder. Er luftfugtigheden høj, giver det fugt i luften, som skaber gode vækstbetingelser for skimmel og husstøvmider.

Relativ luftfugtighed

Når vi taler om luftfugtighed, bruger vi begrebet relativ fugtighed. Det forkortes ofte med RH (relative humidity). RH angiver fugtigheden, som luften maksimalt kan indeholde ved en given temperatur. RH bruges, fordi det normalt er den relative fugtighed, der bestemmer personers oplevelse af fugt.

Luftfugtigheden vil blive betegnet som lav, når der er ca. 20% relativ fugtighed og som høj, når der er over 60-70% relativ fugtighed. Normal luftfugtighed ligger et sted i mellem ca. 20% og 60%, og inden for denne ramme er det sjældent, at luftfugtigheden giver os gener.

I de kolde vintermåneder skal luftfugtigheden gerne være under 45%. En lav relativ luftfugtighed skaber blandt andet forringede livsbetingelser for skimmelsvampe i din bolig.

Oplever du tør luft?

Tør luft ses oftest på kontorer, som har ventilationsanlæg eller hvis det er meget koldt udenfor. Arbejder du på et kontor og oplever du disse symptomer, kan det være en god idé at undersøge, om det skyldes, at luften i rummet er for tør. Symptomerne kan dog også være et tegn på for høj varme, støv eller kemiske stoffer i luften.

Det kan du selv gøre

–          Sænke temperaturen til max. 20-22 grader

–          Undgå rygning inden døre

–          Sørge for grundig rengøring og mindske støv

–          Evt. udskifte eller forsegle materialer, som afgiver meget støv

–          Undersøg, om der er afgasning i luften fra fx ny elektronik, nye møbler, overfladebehandlinger mm.

Oplever du høj luftfugtighed?

Høj luftfugtighed er mere almindeligt og forekommer ofte ude i hjemmene. Høj luftfugtighed er lettere at få øje på end tør luft. Hvis du har fugtig luft i dit hjem, kan du bl.a. se det ved:

–          Dug på den indvendige side af termoruder

–          Fugtige, misfarvede eller glatte bundlister i vinduer

–          Maling, der skaller af

–          Tapet, som sidder løst

–          Indelukket og muggen lugt

Ovenstående kan være en indikator på skimmelsvamp i boligen og du bør derfor forsøge at sænke luftfugtigheden i dit hjem, hvis du oplever en eller flere af ovenstående udfordringer.

Det kan du selv gøre

Selvom du følger forskellige råd til udluftning af boligen, bør du stadig være opmærksom på de skader, der kan opstå, som følge af dårlige eller forkerte konstruktioner, dårlig isolering eller manglende vedligeholdelse af boligen.

Hold øje med:

–          Konstruktionsfejl

–          Vandskader – store som små – og håndtér dem med det samme

–          Fugtskjolder

–          Stoppede tagrender

–          Ødelagte nedløbsrør

Er du interesseret i at se nærmere på dit indeklima, kan du hos Danakon købe eller leje en indeklimamåler, som måler fugt, temperatur og CO₂-niveau hvert 5. min.

Du kan også få vejledning i, hvordan du bedst skaber en god luftfugtighed og et sundt indeklima i din bolig.

Lad Danakon hjælpe dig med luftfugtigheden inden fyringssæsonen – ring 43 99 22 77