Danakon har sammen med JJW Arkitekter, som er totalrådgiver, vundet konkurrencen om et nyt plejehjem med 51 plejeboliger og tilhørende servicearealer samt lokaler til hjemmeplejen i Hornbæk. Projektet har et samlet areal på 5.275 m2, og det nye plejehjem opføres som erstatning for det nuværende plejehjem Bøgehøjgård. Danakon glæder sig til at skulle være med til at sikre kvalitet og muligheden for optimal pleje til Helsingør Kommunes ældre borgere.

Optimal pleje og godt arbejdsmiljø

Målet er, at det nye plejehjem skal  sikre kvalitet og nærvær for de ældre. Med det nye plejehjem får beboerne god plads til moderne hjælpemidler, lifte og meget andet, der samtidig forbedrer medarbejdernes arbejdsmiljø. Vigtige parametre i udformningen af plejehjemmet og plejeboligerne er, at gøre beboerne mere selvhjulpne samtidig med, at omgivelserne gør det muligt for personalet at yde en optimal og effektiv pleje.

Projektering efter lavenergiklasse 2020

Danakon er ingeniørrådgiver på opførelsen af Hornbæk Plejehjem og har særligt ansvar for konstruktionerne ved opførelse af plejecentret og boligerne. Plejehjemmet, servicecentret og de 51 plejehjemsboliger projekteres efter lavenergiklasse 2020. Danakon sikrer, at energirammen overholdes blandt andet ved at etablere et jordvarmeanlæg, som er en effektiv og miljømæssigt fordelagtig måde at overholde energiklassen på.

Aktuelt er Danakon og JJW Arkitekter også i gang med et andet plejeboligprojekt med Helsingør Kommune som bygherre – Teglhuset i Ålsgårde, der omfatter opførelse af 14 boliger til borgere med psykiske lidelser.