Indeklima kan være svært at forholde sig til, når man ikke kan se det eller føle på det direkte. Men koncentrationsbesvær, hovedpine, træthed og luftvejsirritationer er hverdag for mange, uden at de kan sætte en finger på problemet. Til trods for de gældende anbefalinger og krav bliver indeklima nemlig sjældent målt og synliggjort. Derfor ved de fleste kun meget lidt om indeklimaet omkring dem.

Sådan mærker du dårligt indeklima

Indeklimaet betyder rigtig meget for, hvordan vi har det. Der må hverken være for varmt eller for koldt. En for høj eller lav luftfugtighed kan have negativ betydning både for os mennesker, vores møbler og vores bygninger.

Oplever du eller din familie træthed, hovedpine, allergi, hoste, kløe i øjnene eller astma, kan et dårligt indeklima være årsagen. Ikke alle mennesker er lige følsomme over for dårligt indeklima. Børn, kæledyr og ældre mennesker er som regel mere påvirkede end yngre.

Fugt er den store synder

Fugt er en af de største syndere, når det kommer til skader i huse og lejligheder. Fugt kan både have syge beboere og ødelagte konstruktioner på samvittigheden, og skaderne kan være svære eller umulige at genoprette.

Har du mistanke om fugt, kan du sætte en indeklimamåler op i din bolig eller på kontoret, som måler fugtighed, CO₂, temperatur og støj. Indeklimamåleren giver et godt billede af energiforbruget og registrerer omhyggeligt indeklima og luftskifte i boligen over tid.

Fugt og dårlig isolering avler skimmel

Skimmelproblemer skyldes altid, at der fugt i boligen – ofte kombineret med dårlig isolering. Mange af problemerne kan forebygges med god udluftning og ventilation, så boligen holdes tør. Skimmelsvampe vokser nemlig kun, hvis der er fugt på boligens overflader – vinduer, vægge, gulve og lofter. Derfor er det vigtigt at finde årsagen til fugt, skimmel og indeklimaskader, så de kan udbedres med byggetekniske greb eller ved at ændre beboernes eller brugernes adfærd.

Her kommer fugten fra

Fugt i boligen kan skyldes mange ting. Det kan skyldes utætte tage eller tagbrønde, der trænger til udskiftning. Det kan være fugt i kælderen, som trænger op igennem fundament og sokkel. Eller det kan skyldes utætte rør eller dårligt udførte bygningsdele.

Fugtproblemer i boligen skyldes dog oftest vores daglige adfærd, og årsagen findes som regel i for lidt eller for dårlig udluftning.

En almindelig familie på fire personer udskiller på et døgn ca. 4-14 liter vanddamp gennem udåndingsluft og sved og de skal ventileres væk for at kunne sikre et sundt og godt indeklima. Fugt opstår desuden, når vi laver mad, tager bad, tørrer tøj inden døre og ved den daglige brug af rummet generelt.

Det skal du kigge efter

Et dårligt ventileret soveværelse vil ofte have meget dug på ruderne om morgenen. Derudover kan tapetet løsne sig eller bule ud og der kan være sorte skimmelplamager på væggene i fugtige rum. Ofte vil der også være en dårlig, indelukket og tung lugt i rummet.

6 ting du selv kan gøre

Har du fugt i boligen eller vil du forebygge det, skal du:

  • Lufte ud ved gennemtræk tre gange dagligt i 3-5 min.
  • Sørge for at have varme på radiatoren om vinteren. Temperaturen bør være på 20-22 grader og bør aldrig komme under 16-17 grader
  • Bruge emhætten, når du laver mad
  • Lukke døren til badeværelset, når du tager bad
  • Holde friskluftventiler åbne altid
  • Undgå at placere møbler op ad dårligt isolerede ydervægge

Har du et mekanisk ventilationsanlæg, skal der ifølge Bygningsreglementet være en udelufttilførsel på mindst 0,3 l / sekund pr. m² opvarmet boligareal.

Få mere viden om dit indeklima

Er du interesseret i at vide mere om netop dit indeklima, kan du hos Danakon købe eller leje en indeklimamåler, som måler fugt, temperatur og CO₂-niveau hvert 5. min.

Ring til os og få styr på dit indeklima – tlf.: 43 99 22 77

Læs næste artikel i serien

På torsdag kommer næste artikel i serien ”Sådan skader dårligt indeklima din sundhed”.

Følg Danakon her på LinkedIn, så du ikke går glip af noget!