Et unikt byggeprojekt: Bæredygtig livsstil tæt på storbyen

Bæredygtigt bofællesskab

Første skridt er nu taget mod målet om at etablere et moderne, selvforsynende og bæredygtigt jordbrugs- og bofællesskab. Karise Permatopia kommer  l at bestå af et alment bofællesskab og et andelsboligselsskab med 80 rækkehuse af forskellig størrelse.

Et unikt bidrag

Med sit nøje gennemtænkte fokus på permakultur er Karise Permatopia et unikt bidrag  l omstillingen  l et bæredygtigt samfund.

Hybridt energisystem

Danakon har sammen med bl.a. NordicBioEnergy og Nordisk Folkecenter for vedvarende energi udviklet et forsynings- eller energisystem, der som noget helt nyt bliver skabt som et hybridsystem.

Forsyningssystemet genererer energi fra bl.a. pilefl is, dyrket på grunden i et rodzoneanlæg, biogas, der kører på efterladenskaber fra beboere og husdyrhold, vindmøller samt solpaneler – en blanding mellem solfangere og solceller.

Det første af sin slags

Filosofi en er ikke ny. Antallet af økosamfund er vokset kraftigt over de seneste 20 år. Det er dog første gang, at et så gennemført permakulturprojekt stables på benene.

Energi og naturressourcer

Udgangspunktet er at opbygge naturressourcer snarere end at nedslide dem, at opsamle mere energi end der bruges, skabe mere ren luft  og rent vand og at opbygge jordens frugtbarhed.

Klimadebat og energipriser

Tendensen er kommet i kølvandet på de s gende energipriser og kli-madeba$ en, og det er blevet mere og mere normalt at efterspørge miljøvenlige byggematerialer og løsninger, som fremmer det sociale liv.Det, der imidler d gør Permatopia i Karise unik, er den måde, som jordbrug og boliger er tænkt sammen i bedste permakulturs l.

Dimensionering af anlæg

Danakon har som rådgivende ingeniører stået for dimensioner ingen af de forskellige anlæg, rådgivet om rentabiliteten ved projektet og er senere i processen ansvarlig for projekteringen af de 80 boliger.

Øje for lidt mer!

Idéen er at skabe et meningsfuldt fællesskab, som minimerer energiforbrug og fossile brændsler kra” igt. Forsyningsanlægget gør Permatopia selvforsynende med el, varme, biogas  l madlavning, vand  l toiletskyl, tøjvask,  opvaskemaskine, rengøring,  vanding, spildevandsrensning og næringsstoff er  l landbruget. Desuden reduceres behovet for  dagsrenova on betydeligt. Til drikkevand vil Permatopia dog have kommunal vandforsyning.