Husum Skole skal udvides med ny, spændende fritidshjemsbygning

Den nye bygning er placeret på samme grund som Husum Skole og består af 2 fløje, som bygges vinkelret på hinanden. Bygningen passer til de omgivende bygningers arkitektur, og efterligner fx Husums skoles kubiske former. Bygningens facade åbner sig mod skolegården i form af terrasser, havedøre, store vinduer og karnapper, der samtidig trækker rigeligt dagslys ind i bygningen. Indvendigt skal der være forskellige loftshøjder, ovenlys og karnapper, som bidrager til lysindfaldet. Bygningen har flade tage med grøn vækst.

Den nye bygning er på 224 m2 og indeholder et stort grupperum til musik og drama med en amfitrappe og hjørnekarnap, køkken/alrum, værksted, depoter, personalerum, teknikrum, garderobe og toiletter.

Sammen med de øvrige fritidshjemsbygninger: Smørblomsten, Trommen og Hvide Hus er der plads til i alt 336 børn. Den nye bygning alene rummer 112 pladser. 2 eksisterende fritidshjemsbygninger skal rives ned. 

Tagensbo Skole får nye rum og funktioner i deres fritidshjem

Skolens nuværende fritidsordning skal dels udvides i en eksisterende bygning, Uglen Base 1, og derudover skal en helt ny bygning opføres. Den nuværende fritidsbygning er indrettet i en forhenværende gymnastiksal, hvilket giver højt til loftet. Der suppleres med lavt siddende vinduer i børnehøjde, som forbedrer udsyn og giver masser af lys. Der indrettes et grupperum til dans og bevægelse. Flere af de eksisterende rum bevares som de er.

Den nye bygning, Uglen Base 2, skal kunne rumme 117 fritidshjemspladser. Bygningen er i ét plan og har flade tage med plantevækst. Der er varierende taghøjde, ovenlysvinduer og karnapper, hvilket giver godt med lys indendørs. Bygningen åbner sig mod skolegården med terrasser, havedøre, store vinduer og karnapper. Fordelen ved at bygge i ét plan er, at man sparer kvadratmeter til trappeareal, og samtidig giver etplans-løsningen bedre overskuelighed for børnene, som kan løbe direkte ud og ind af bygningen.