Nye ændringer i lejelovgivningen gør det oplagt for udlejere at gennemføre energiforbedringer i private boligudlejningsejendomme. Nu kan begge parter nemlig få del i gevinsten. Hos Danakon hjælper vi dig med at opnå energibesparelser med en rentabel investering.

Nye muligheder for energiforbedringer

Ændringerne er et opgør med tidligere tiders paradoks, hvor udlejer alene skulle finansiere de energiforbedringer, som lejerne fik fordel af. Det har afholdt mange udlejere fra at forbedre ejendommene.

Det betyder ændringerne

For dig som udlejer betyder ændringen, at du får mulighed for at finansiere energirenoveringen gennem en huslejestigning hos lejerne. En løsning, som tidligere lovgivning ikke har muliggjort.

I praksis giver ændringerne nu udlejeren mulighed for at lade hele investeringen indgå ved beregningen af lejeforhøjelsen – ikke kun de egentlige forbedringsudgifter, men også de tilhørende vedligeholdelsesudgifter.

Det får lejerne

For lejerne betyder de nye regler en mulighed for at opnå øget komfort i lejlighederne og mindre varmeregning, som følge af energirenoveringerne. Desuden minimeres miljøbelastning.

Danakon rådgiver dig om rentabel investering

Danakon har gennem de sidste år udarbejdet mange energimærker, og er derfor eksperter i at rådgive om, hvordan energimærket kan forbedres med en rentabel investering. Med den nye ændring i lovgivningen bliver det en oplagt mulighed for udlejer.

Bliv klædt på med et Energisparetjek

Danakon tilbyder dig et Energisparetjek, hvor vi gennemgår ejendommene og giver forslag til hvilke forbedringer, der vil give energibesparelser og mindre miljøbelastning. Vi giver desuden et skøn af omkostninger og forventet rentabilitet af investeringen.

Danakon er altid klar til at svare på dine spørgsmål om energimærkning, energiforbedringer og lovgivning på tlf.: 43 99 22 77 eller på post@danakon.dk