De første skridt er nu taget mod målet om at etablere et moderne, økologisk, selvforsynende og helt igennem bæredygtigt jordbrugs- og bofællesskab. Stedet hedder Karise Permatopia.

Et helhedstænkende, moderne og fossilfrit jordbrug og selvforsynende rækkehuse. Det er hvad 80 familier kan glæde sig til at flytte ind i, når Karise Permatopia kan tages i brug i 2017.Med sit nøje gennemtænkte fokus på permakultur er Karise Permatopia et unikt bidrag til omstillingen til et bæredygtigt samfund.

Vedvarende kultur i Permatopia

Permakultur betyder vedvarende kultur og kan grundlæggende betegnes som en praktisk kultur med lokal arbejdskraft, lokale materialer, minimal miljøbelastning og høj ressourcebevidsthed.Idéen om Permatopia er opstået ud fra ønsket om at skabe et meningsfuldt fællesskab, som med en 100 % off-grid infrastruktur minimerer forbruget af energi og fossile brændsler kraftigt.Off-grid betyder, at Permatopia ikke er koblet til elnettet, og at energien kommer alene fra vindmøller, solceller, solfangere, regnvandsopsamling, spildevandshåndtering og kraftvarme biofyr.Forsyningsanlægget gør Permatopia selvforsynende med el, varme, biogas til madlavning, vand til toiletskyl, tøjvask, opvaskemaskine, rengøring, vanding, spildevandsrensning og næringsstoffer til landbruget. Desuden reduceres behovet for dagsrenovation betydeligt. Til drikkevand vil Permatopia dog have kommunal vandforsyning.

Et unikt byggeprojekt

Permakultur betyder vedvarende kultur og handler grundlæggende om at skabe en bæredygtig livsstil. Udgangspunktet er at opbygge naturressourcer snarere end at nedslide dem, at opsamle mere energi end der bruges, skabe mere ren luft og rent vand og at opbygge jordens frugtbarhed.Filosofien er ikke ny. Bæredygtige jordbrug og fællesskaber med fokus på at skabe boligmiljøer, som indpasses i naturens egne mønstre, er opstået i forskellig form siden 60’erne og 70’erne, og antallet af økosamfund er vokset kraftigt de seneste 20 år.Tendensen er kommet i kølvandet på de stigende energipriser og klimadebatten, og det er blevet mere og mere normalt at efterspørge miljøvenlige byggematerialer og løsninger, som fremmer det sociale liv.Det, der imidlertid gør Permatopia i Karise unik, er den måde, som jordbruget og boligerne er tænkt sammen på i bedste permakulturstil.

Hybridt energisystem – det første af sin slags

Energi- eller forsyningssystemet bliver som noget helt nyt udviklet som et hybridsystem, der genererer energi fra bl.a. pileflis, dyrket på grunden i et rodzoneanlæg, biogas, der kører på efterladenskaber fra beboerne og husdyrhold, vindmøller samt solpaneler, der er en blanding mellem solfangere og solceller.Det er første gang, at et så gennemført permakulturprojekt stables på benene.Danakon har som rådgivende ingeniører stået for dimensioneringen af de forskellige anlæg, rådgivet om rentabiliteten ved projektet og er senere i processen ansvarlig for projekteringen af de 80 boliger.De 80 økologiske og selvforsynende punkthuse er fordelt i boliggrupper og består ud over punkthusene af en centralt placeret fælles spisesal, køkken, opholds- og legerum, vaskeri mm. Den gamle gård indrettes som kursuscenter med kontorfaciliteter, samt gæsteværelser.

Driftsbygningerne er indrettet til grøntsagshåndtering, stalde, værksteder, gårdbutik, festsal mm. Derudover er der produktionsanlæg, skov og markdrift.

De første 40 rækkehuse vil blive etableret som et alment bofællesskab. Her vil det være muligt at få boligsikring.

66 husstande har allerede reserveret en bolig – det kan du også gøre her

Samarbejde på tværs

Projektet er udviklet i samarbejde mellem Andelskassen JAK, arkitekt og permakulturdesigner Tony Andersen og House Arkitekter. Københavns Fødevarefællesskab, energikonsulenter, og økologiske permakulturkyndige landbrugskonsulener er også blevet inddraget.Danakon skal, sammen med et konsortium, forestå byggeriet som rådgivende ingeniør. Derudover består projektdeltagerne af NordicBioEnergy og Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi, entreprenørfirmaet Egen Vinding og Datter og et stort alment boligselskab. Alle arbejder de sammen om udviklingen og etableringen af Karise Permatopia.