Tirsdag den 16. juni 2015 kunne Danakon – rådgivende ingeniører, Domea og Kullegaard Arkitekter fejre rejsegilde på Plejecenter Samsøvej i Holbæk. Det moderne plejecenter, der vil komme til at indeholde 75 boliger til plejekrævende og demente borgere, forventes at være indflytningsklar i december måned i år eller i januar 2016.

Projektering efter energiklasse 2020

I projekteringsfasen projekterede Danakon efter at bygningen skulle kunne overholde Bygningsreglementets 2020-krav til energiforbrug i bygninger. Danakon havde derfor stort fokus på det energitekniske. Derfor blev der anlagt et jordvarmeanlæg, som er en effektiv og miljømæssigt fordelagtig måde at overholde energirammen på. Jordvarmeanlægget genererer op til tre gange så mange kilowatt timer som gasfyring, der er alternativet.

Plejecenter i 3D

Plejecenter Samsøvej i Holbæk, der er projekteret i 3D-tegneprogrammet Revit, er placeret strategisk optimalt i forhold til solen, hvilket er med til at sikre, at bygningen lever op til energirammen både nu og i fremtiden. Det betyder, at isoleringstykkelsen i væggene kan begrænses. På den måde undgås det, at væggene bliver for tykke og bastante.

Privatliv og fællesskab

Plejecentret er opbygget som et ottetal i tre etager, hvilket skal være med til at optimere personalets arbejdsgange. Samtidig skaber den innovative form to smukke og beskyttede gårdrum med en sansehave, som plejecentrets beboerne kan opholde sig i. Ældrecentret er indrettet således, at beboerne både har mulighed for at deltage i fælles aktiviteter og at trække sig tilbage til private rammer.

Boligerne er på hver 75 m². Hovedparten af de beboerne, der skal bo på plejecentret, er ramt af demens. Det betyder, at de har et stort behov for fysisk struktur. Plejeboligerne er således indrettet efter brugernes behov og understøtter den enkeltes mulighed for at klare sig selv.

Det ca. 6.800 m² store plejecenter på Samsøvej er blevet til i et samarbejde mellem Danakon – rådgivende ingeniører, Gert Carstensen – elingeniører, Kullegaard Arkitekter og Domea.