I Danmark lever vi ca. 90% af vores liv inden døre. Derfor er indeklimaet også noget af det, der er allervigtigst for vores velbefindende og sundhed. Alligevel har rigtig mange – både boliger og arbejdspladser – et indeklima, der ikke lever op til de gældende krav og anbefalinger.

Dårligt indeklima skyld i sygemeldinger

Indeklimaet har betydning for både vores velbefindende, trivsel, indlæring, produktivitet, koncentration og sundhed. Undersøgelser viser, at vi er langt mere effektive, når vi arbejder i et godt indeklima, med den rette temperatur og med frisk luft.

Desuden er forkølelse og andre luftvejslidelser skyld i sygdom og fravær fra arbejdspladsen. Derfor er der også store gevinster at hente ved at sørge for et godt indeklima både på arbejdspladsen og hjemme.

Et godt indeklima indebærer flere forskellige faktorer, herunder temperatur, fugtighed, støj og CO₂-niveau. Fælles for dem er, at du selv kan gøre noget ved dem.

Sådan påvirker indeklimaet dig

Påvirkningen er måske ikke noget, vi tænker over i det daglige, men små gener kan udvikle sig til mere alvorlige sygdomme og i værste tilfælde til hjerte-kar-sygdomme eller kræft i luftvejene.

Nogle af de gener og ubehag, du kan opleve ved dårligt indeklima, er:

–          Allergi

–          Astma

–          Træthed

–          Hovedpine

–          Kløende øjne og hud

–          Irritation i næsen og halsen

–          Kvalme og svimmelhed

Hvad skyldes det dårlige indeklima?

Både i vores hjem og på arbejdspladsen bliver vi påvirket af de miljøfaktorer, vi omgiver os med. Det gælder blandt andet fugt, røg, støj, lys, varme, kulde, træk, partikler og kemiske stoffer. Alt sammen noget, som vi ikke direkte kan se og som derfor kan være svære at forholde sig til.

Undersøgelser viser, at når CO2-indholdet overskrider 1.000 ppm, så påvirkes vores opmærksomhed og indlæringsevne og giver os hovedpine mm. Ved 2.000 ppm falder vores præstationsevne og dømmekraft markant, og det er direkte skadeligt at opholde sig i et sådant miljø.

Årsagerne til generne og sygdommene er blandt andre:

–          Fugt

–          Tobaksrøg

–          Radon – radioaktiv stråling fra undergrunden

–          Kemikalier fra rengøringsmidler, maling, møbler mm.

–          Allergifremkaldende stoffer fra fx pollen, husstøvmider, husdyr og skimmel

–          Asbest ved fx ombygning eller renovering

Sådan kan du selv forbedre indeklimaet

–          Luft ud med gennemtræk tre gange dagligt i 5 min. Så mindsker du støv, fugt, kemi og partikler og sørger for frisk luft

–          Få etableret et ventilationssystem i dit hjem, så luftskiftet er jævnt og rigeligt døgnet rundt

–          Gør rent mindst en gang om ugen, så du holder mængden af støv nede og luft ud imens

–          Begræns fugt i boligen.

–          Opvarm boligen, så du skaber et behageligt indeklima. Temperaturen skal gerne ligge på 20-22 grader og min. 18 grader i alle rum

–          Begræns brug af kemikalier. Anvend ikke produkter til udendørs brug inden døre. Gå efter produkter, der er mærket med Svanen, EU’s miljøblomst eller Dansk Indeklima Mærkning. Luft grundigt ud, når du får nye møbler, elektronisk udstyr eller har malet

 

Ring til os og hør hvordan, du kan måle dit indeklima – tlf.: 43 99 22 77

På torsdag kommer næste artikel i serien ”Få styr på indeklimaet inden fyringssæsonen”

Følg Danakon herpå LinkedIn, så du ikke går glip af noget.