Du har måske læst om Danakons studietur til Rom i foråret, men hvad du mangler at høre mere om, er hvad der også var en stor del af turen.

Programmet var nøje planlagt med spektakulære arkitektoniske seværdigheder og hyggeligt samvær med kollegaer. Udover mindeværdige oplevelser, havde turen også øje for FN’s verdensmål, og hvordan vi som virksomhed kan inkorporere målene i vores arbejde, og hvordan vi kan være med til at arbejde mod en bæredygtig fremtid.

Bæredygtighed ligger ikke fjernt fra vores sædvanlige arbejdstilgang med en vision og ønske om at realisere fremtidens bæredygtige muligheder. Med FN’s verdensmål som overordnet ramme, kan vi zoome ind og fokusere på de mål, hvor vi som rådgivende ingeniører kan træffe de grønneste valg og implementere dem i vores arbejde. Og hvad er mere nærliggende end at tale om FN’s verdensmål i byen også kaldet verdens hovedstad?   

 

Rom blev ikke bygget på én dag
For at gøre verdensmålene nemmere at arbejde med, fik vi hver især tildelt et mål, som skulle præsenteres i plenum. De 17 verdensmål blev fremlagt, gennemgået og drøftet, og til sidst valgte vi de vigtigste mål for vores arbejde mod en bæredygtig fremtid ud.

 

Danakons mål blev:

7 Bæredygtig energi

8 Anstændige jobs og økonomisk vækst

11 Bæredygtige byer og lokalsamfund

12 Ansvarligt forbrug og produktion

Det er vores ambition som rådgivende ingeniører at inddrage dele fra alle FN’s 17 verdensmål i vores arbejde i så høj en grad som muligt, så vi alle kan være med at løse de miljø- og samfundsmæssige udfordringer, vi står over for. De fire udvalgte verdensmål, er vores pejlemærker og der, hvor vi kan bidrage mest. I nedenstående tekst kan du læse om, hvordan de virkeliggøres i vores arbejde.

 

Verdensmål 7 Bæredygtig energi

Bæredygtig energi blev valgt ud som et væsentligt mål, hvor vi kan bidrage med rådgivning af energieffektivisering og energiforbedring i både nybyg og renoveringssager ved fx brug af vedvarende energi (evt. produktion og lagring) og valg af bæredygtige materialer. Det kan ske i tæt samarbejde med arkitekter gennem optimering af design, brugerinddragelse vedrørende funktionalitet og gennem strategisk drift af bygninger og anlæg, så der er taget hensyn til indlejret energi og livslange løsninger med mulighed for samspil med kollektive energisystemer.   

Verdensmål 8 Anstændige jobs og økonomisk vækst

Det er vigtigt for Danakon, at unge kommer godt fra start. At alle uanset baggrund og ophav kommer i uddannelse og i arbejde. Direktøren Peter Halkjær fungerer ligeledes som mentor for Linie 10 elever, som har brug for sparring og hjælp til at finde deres rette vej til uddannelse og job. Vi hjælper også ingeniørstuderende med projektopgaver og optager løbende praktikanter. Vi ansætter både nyuddannede og erfarne ingeniører, som vil være en del af en ”sidemands oplæring”, og vi tilbyder også en senior ordning for dem, som gerne vil trappe ned i tid inden pensionen. Det gør vi, fordi vi tror på, at det giver et mere mangfoldigt arbejdsmiljø, som i sidste ende bidrager bedst til økonomisk vækst.

Internt har ledelsen øje for et godt og sundt arbejdsmiljø med hyppige sociale arrangementer og fælles spisning af frokost. Der er installeret ventilationsanlæg, og væggene er udsmykket med akustikplader for at sørge for et optimalt indeklima. Det er en høj prioritet at arbejdsmiljøet fungerer, da vi tror på, at vi bedre kan arbejde og samarbejde, når vi har det godt på arbejdspladsen.       

Kigger vi mere eksternt, kan udvalgte medarbejdere hos Danakon fungere som arbejdsmiljøkoordinatorer på bygge- og renoveringssager. Her kan vi bidrage med, at arbejdet udføres sikkert og sundhedsmæssigt forsvarligt, så ulykker formindskes og nedslidning af medarbejdere undgås.   

Verdensmål 11 Bæredygtige byer og lokalsamfund

Som ved verdensmål nr. 7, kan vi i ledtog med arkitekter og bygherrer skabe en bæredygtige ramme for vores bygge- og renoveringssager, hvor menneskelig aktivitet og biodiversitet kan gå hånd i hånd og samtidigt bidrage til en positiv by- og samfundsudvikling. Det kan ske gennem ansvarlig planlægning, optimering af eksisterende bygningsporteføljer, opførelse af bygninger af høj teknisk og arkitektonisk kvalitet samt ved at skabe boliger til overkommelige priser og ved ansvarlig bruger- og borgerinddragelse.  

Verdensmål 12 Ansvarligt forbrug og produktion

I tæt samarbejde med arkitekterne, har vi fokus på at genbruge og at anvende bæredygtige, holdbare og bygbare materialer, der har mindst muligt CO2 aftryk, både hvad angår ressourceforbrug og spild samt højest mulig regenerering. Det sker uden at gå på kompromis med kvaliteten og de lovmæssige krav, der er til byggeriet, men samtidigt overholde projekternes økonomiske rammer.

Derfor sætter vi også stor fokus på renovering, da opgradering af eksisterende bygningsmasse ofte er mere ansvarligt og bæredygtigt.

 

Alle veje fører til Rom

Det er en proces at arbejde mod en bæredygtig fremtid, og der er mange veje, der fører til målet. Men vi er nysgerrige på fremtidens grønne muligheder, og vi er allerede godt på vej.

 

Læs her om vores grønne projekter: