Igen i år har Danakon indstillet et projekt til RENOVER Prisen – Danmarks bedste renovering.

Det er det samme projekt som sidste år – nemlig demonstrationsprojektet i Tingbjerg, hvor Danakons nyudviklede metode til efterisolering af ældre murede ejendomme beviste sit værd.

Fordelen er, at bygningernes ikoniske udseende bevares og identiteten i efterkrigstidens murede byggerier kan bestå. Det har hidtil været en udfordring. Nu har det vist sig, at metoden ikke kun er effektiv – den er også billigere end ventet.

Metoden er en mellemting mellem indvendig og udvendig efterisolering: Den yderste halvdel af ydermurens sten hakkes af og pilles ned, hvorefter muren forstærkes, og der opsættes efterisolering. Til sidst opbygges en ny formur med de oprindelige sten.

Efterisolering i Tingbjerg bliver ikke dyrere

Forskellen fra sidste år er, at metoden den gang tydede på at blive dyrere end den traditionelle løsning, hvor man bygger en ny formur op med nye sten.
Indhentning af priser fra forskellige entreprenører har ved demonstrationsprojektet har vist os, at metoden ikke bliver dyrere. Vi forventer derimod, at den nye løsning bliver prisneutral i forhold til den traditionelle metode.

Samtidig er metoden langt mindre risikofyldt end en indvendig efterisolering, som ikke gør det muligt at fjerne kuldebroer fuldstændigt, og som ofte efterlader stor risiko for skimmelvækst og fugt i konstruktionerne.

Best practice i Tingbjerg

Ældre murede ejendomme trænger i dag kraftigt til efterisolering. Projektet skal derfor skabe optimale betingelser for, at metoden kan standardiseres og benyttes til hele bygninger. Den skal dermed fungere som best practice, når renoveringerne af 1940’ernes og 1950’ernes ejendomme for alvor tager fart.

Tingbjerg er planlagt af den anerkendte arkitekt Steen Eiler Rasmussen, der efter engelsk forbillede skabte en by i byen.

Her kan du læse mere om projektet og dele dit favorit projekt.

Du kan også se mere om demonstrationsprojektet i Tingbjerg her