Efter en periode med kraftig vækst etablerede Danakon i 2016 sin egen elafdeling og kan nu løse endnu flere opgaver med husets egne kompetencer.
Danakons elafdeling er vokset og består nu af tre erfarne elingeniører.
Elafdelingen projekterer stærk- og svagstrømsinstallationer til mange forskellige typer byggeri.
Afdelingen har bl.a. stor erfaring inden for renovering af børnehaver, skoler og alment boligbyggeri.
Dog har afdelingen ligeledes erfaring med rådgivning og projektering af fx anlæg til vedvarende energi og i laboratorier.
Afdelingen løser projekteringsopgaver inden for bl.a.
– Stærkstrøm
– Svagstrøm
– CTS-anlæg
– IBI-anlæg(KNX/IHC/DALI)
– VE-anlæg
– Sikringsanlæg
– Belysning
– Sikkerhedsbelysning
– Flugtvejsbelysning
Afdelingens referencer ligger inden for bl.a. renovering og nybyggeri, herunder:
Projektering af el inkl. tilsyn ved renovering af alment byggeri iAskerød for BO-VEST, Vibo afd. 140 Televænget, Stadionkvarteret, AAB 103 og AAB 111.
Projektering af el,CTS/IBI-anlæg og sikring inkl. VE-anlæg ved nybyggeri af Vilhelmsro skolei Fredensborg.
Projektering af el, CTS/IBI-anlæg og sikring samtrenrums lokaliteter iht. GMO 2+3 på Århus Universitet Facility of Health Sciences i forbindelse med nybyg af 15.000m²og renovering 12.000m² forskningscenter.