Boligkontoret Danmark iværksatte i januar, et udbud på rammeaftaler om totalrådgivning vedrørende renovering og nybyggeri i Øst-og Vestdanmark. 

Danakon A/S kan med stor glæde meddele, at vi i samarbejde med Domus Arkitekter A/S, Rum Arkitekter A/S, og Moe A/S og Schul Landskabsarkitekter A/S, er udpeget som rådgiverteam til, at påtage sig byggesager fra Boligkontoret Danmark.

Danakon A/S vil i rådgiverteamet skulle fungere som ingeniørrådgiver på fremtidige sager, hovedsageligt i øst. 

Sagerne kan blandt andet omfatte teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med nybyggeri og renovering af ejendomme ejet af udvalgte boligorganisationer. 

Opgaverne kan således være projekter af mindre karakter, såsom mindre vedligeholdelsesopgaver samt projekter af større kompleks karakter, såsom byggeri af større bolig-projekter, udført som nybygning og/eller ombygning/renovering. 

Yderligere omfatter sagerne totalrådgivning i form af både arkitekt-, landskabsarkitekt- og ingeniørarbejder, samt rådgivning på opgaver vedrørende modernisering, renovering, udvendige og indvendige vedligeholdelsesarbejder samt ny-, til- og ombygning.