Danakon er i samarbejde med MT Højgaard og ERIK Arkitekter, prækvalificeret til at give tilbud på helhedsrenovering af Tranemosegård, Moserne, afd. 6.

Projektet omhandler realisering af helhedsplanen for Moserne, og udbydes som integreret byggeri. Helhedsplanen er en omfattende renovering af det almene boligområde, og er støttet af Landsbyggefonden. Formålet med projektet er at gøre området klar til fremtiden.
Mosernes helhedsplan indeholder bl.a.:
• Nyt tag
• Nyt varmeanlæg
• Nye tilgængelighedsboliger
• Nye tagboliger
• Etablering af boliger med haver
• Udskiftning af vinduer
• Udskiftning af vandrør og afløb
• Nye badeværelser
• Nyt fælleshus
• Grønne områder og håndtering af regnvand
• Reparation af facader
• Etablering af nye P-pladser