Specialister i byggerådgivning

Ingeniørvirksomhed, der rådgiver bygherrer, arkitekter, kommuner, almene boligforeninger mv.

Bellahøj Afd. 35, København NV

Det første elementbyggeri

Bellahøjhusene er beliggende i Brønshøj i udkanten af København. FSB afdeling 35 består af fem punkthuse med i alt 266 boliger, som er opført som en del af den samlede bebyggelse på Bellahøj. Bellahøjhusene var et af de første forsøg med elementbyggeri i Danmark. Byggeteknikken brød med den traditionelle måde at bygge på, da man som noget nyt benyttede præfabrikerede betonelementer, der blev støbt sammen.

Forsøget blev kaldt ‘Skyskraberprojektet’ og husene, der er opført i perioden 1950 – 1957, var Danmarks første højhusbebyggelse.

Oprindeligt udtryk bevaret

En udfordring i processen var, at husene var erklæret bevaringsværdige. Det betød, at alle tiltag måtte ske på en måde, så det oprindelige udtryk blev bibeholdt, så husene fremstod, som da de blev opført , dog med tidssvarende funktionalitet og sikkerhed.

Sikring til fremtiden
Bebyggelsens installationer var fra husenes opførelse – ca. 55 år gamle. Tiltagende gennemtæringer og omkostninger til reparationer havde nået et omfang, hvor det ikke var økonomisk eller sikkerhedsmæssigt forsvarligt at bevare installationerne. Desuden var der problemer med skimmelsvamp. Husenes levetid er beregnet til at være på 60-70 år og en omfattende renovering var således nødvendig.

Byggeprocessen strakte sig over to år og bestod i en fuldstændig renovering af badeværelser og elevatorer, udskiftning af vinduer, ombygning af skralderum og et nyt ejendomskontor.

Beboerhåndtering i fokus
På grund af de forventede gener fra renoveringen og den store diversitet i beboersammensætningen på Bellahøj prioriterede Danakon at have et stort fokus på beboerhåndteringen hele vejen igennem processen. Der blev nedsat et kommunikationsudvalg, hvis opgave var at sørge for at beboerne var både adviserede og informerede via såvel beboeraviser, breve, opgangsmøder, bellahoej.net og den daglige kontakt med entreprenøren på byggepladsen.

Øje for lidt mer!
Det høje informationsniveau resulterede i, at beboerne følte sig trygge og hele tiden kunne følge udviklingen i byggesagen – som blev færdig til tiden.

Emne: Bellahøj Afd. 35
Byggeår: 2009 – 2011
Bygherre: FSBbolig
Honorar: 3,2 mio. kr.
Antal boliger: 266 boliger fordelt på fem punkthuse á 12 etager.
Danakons rolle: Totalrådgivning
Omfatter: Projektering ved renovering af badeværelser, og elevatorer, udskiftning af vinduer, ombygning af skralderum og nyt ejendomskontor.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du vil høre mere om, hvad vi kan tilbyde.
Udfyld nedenstående formular, så svarer vi dig hurtigst muligt.

  Kontakt os

  Danakon a/s
  Rådgivende Ingeniører FRI

  Adresse

  Sengeløsevej 4
  2630 Taastrup

  Telefon
  p
  CVR

  83 13 26 12