Specialister i byggerådgivning

Ingeniørvirksomhed, der rådgiver bygherrer, arkitekter, kommuner, almene boligforeninger mv.

Birkehegnet, Næstved

Fremtidssikring af området

Birkehegnets almene boligforening ligger i den sydlige del af Næstved og er opført i årene 1979-82. Bebyggelsen består af 373 2-etagers række-huse med hhv. to, tre og fire rum. Herudover er der fælles vaskeri og haveanlæg med legepladser og fælleshuse.

Birkehegnet har gennemgået en gennemgribende renovering med det formål, at sikre rækkehusene en bæredygtig fremtid.

Renovering af klimaskærm
Projektet omfattede renovering af klimaskærm, herunder tag- og facaderenovering af murede facader samt etablering af ventilation i samtlige boliger.

Kvarteret får et løft
Renoveringen omfattede yderligere en modernisering af udearealerne. Her skulle livet imellem husene sikres, med nye haveplaner, samt multibaner der har skabt et område med attraktioner og rig mulighed for forskellige aktiviteter.

Helhedsplan og renovering
Yderliger omfattede projektet en energirigtig tag- og facaderenovering, herunder udskiftning af døre og vinduer, stabilisering af bærende vægge samt etablering af balanceret ventilation.

Landsbyggefonden
Bebyggelsens otte fælleshuse gennemgik, foruden facade- og tagrenoveringen, mindre moderniserings- og ombygningsarbejder. Helhedsplanen blev realiseret med støtte fra Landsbyggefonden.

Ventilation
Danakon havde ansvar for projektering af ventilation, fjernvarme og kloakarbejde i Birkehegnet. Når en bebyggelse energirenoveres bliver den mere tæt, og det stiller store krav til optimal ventilation.

Indeklima
Ventilationen skaber komfort og forbedrer indeklimaet i boligerne. Teamets fokus var at finde den bedst egnede ventilationsløsning og samtidig den mest omkostningsbesparende i drift.

Løsningen sikrer et godt indeklima ved at skifte luften i boligerne ofte. Anlægget har varmegenvinding, og det vil sige, at energiforbruget bliver lavere og sparer driftsomkostninger.

Øje for lidt mer!
Ventilationsanlægget er placeret i tagrummet og Danakon har lagt kanalerne under isoleringen. På den måde er anlægget ikke synligt, og optager ikke plads i boliger eller fællesarealer. Kanalerne er ligeledes skjult i videst muligt omfang.

Emne: Birkehegnet
Byggeår: 2014 – 2016
Bygherre: BoligNÆSTVED
Arkitekt: Arkitema Architects
Areal: 30.000 m²
Byggesum: 125 mio. kr.
Honorar: ca. 2 mio. kr.
Entrepriseform: Totalentreprise
Omfatter: Helhedsplan og kvarterløft for Birkehegnets 373 almene boliger omfattende renovering af samtlige boliger, herunder udskiftning af tage, vinduer, udvendige døre, facader, ventilationsanlæg, fælleshus, udearealer og fjernvarme. Desuden er der foretaget modernisering og etableret nyt bad i torumsboligerne.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du vil høre mere om, hvad vi kan tilbyde.
Udfyld nedenstående formular, så svarer vi dig hurtigst muligt.

Renovering af Folehaven

Renovering af Folehaven

Bygherrerådgivning ifm. opførelse af Teglkuberne

Bygherrerådgivning ifm. opførelse af Teglkuberne

Opførelse af ny daginstitution i Hvidovre, Tumlehuset

Opførelse af ny daginstitution i Hvidovre, Tumlehuset

Opførelse af ny daginstitution i København K

Opførelse af ny daginstitution i København K

Opførelse af ny daginstitution i Holbæk

Opførelse af ny daginstitution i Holbæk

Opførelse af nybyggeri på Lundevej i Frederikssund

Opførelse af nybyggeri på Lundevej i Frederikssund

Opførelse af nybyggeri på Ahornsvej 3 i Ballerup

Opførelse af nybyggeri på Ahornsvej 3 i Ballerup

Huset William, plejecenter og ældreboliger

Huset William, plejecenter og ældreboliger

Nyhuse, Hillerød

Nyhuse, Hillerød

Renovering af tage og ventilation i Bellisbakken

Renovering af tage og ventilation i Bellisbakken

Udskiftning af MgO-plader i Albertslund Syd

Udskiftning af MgO-plader i Albertslund Syd

Nyt, bæredygtigt og CO2-venligt byggeri

Nyt, bæredygtigt og CO2-venligt byggeri

Kløverhuset

Kløverhuset

Dansk Kennel Klub

Dansk Kennel Klub

Birkehegnet, Næstved

Birkehegnet, Næstved

Stadion­kvarteret, Glostrup

Stadion­kvarteret, Glostrup

Karise Permatopia

Karise Permatopia

Kalleruphaven

Kalleruphaven

Høje Gladsaxe

Høje Gladsaxe

Dommerparken, København NV

Dommerparken, København NV

Gertsvej, Amager

Gertsvej, Amager

Højstrupparken, Vallensbæk

Højstrupparken, Vallensbæk

Karlebo og Sæbjørnshuse

Karlebo og Sæbjørnshuse

Bispeparken, København NV

Bispeparken, København NV

Kjærslund, Viby

Kjærslund, Viby

Engvadgård, Hedehusene

Engvadgård, Hedehusene

Wittenberghus, Amager

Wittenberghus, Amager

Kantorparken, København NV

Kantorparken, København NV

Lundtoftegade, København NV

Lundtoftegade, København NV

Bellahøj Afd. 35, København NV

Bellahøj Afd. 35, København NV

Følager, Valby

Følager, Valby

Kollektivhuset, København Ø

Kollektivhuset, København Ø

Ahlgade, Holbæk

Ahlgade, Holbæk

Fyrrenæsly, Halsnæs

Fyrrenæsly, Halsnæs

Samsøvej, Holbæk

Samsøvej, Holbæk

Morbærhaven, Albertslund

Morbærhaven, Albertslund

Mølleholmskolen, Høje-Taastrup

Mølleholmskolen, Høje-Taastrup

Nørre Alslev Skole, Guldborgsund

Nørre Alslev Skole, Guldborgsund

Torstorpskole, Taastrup

Torstorpskole, Taastrup

Tingbjerg, København NV

Tingbjerg, København NV

Højstrupparken, Odense

Højstrupparken, Odense

Abildgården, Amager

Abildgården, Amager

Toften, Albertslund

Toften, Albertslund

AAB Afdeling 111, Amager

AAB Afdeling 111, Amager

AAB Afdeling 103, Østerbro

AAB Afdeling 103, Østerbro

Hornbækhave, Hornbæk

Hornbækhave, Hornbæk

  Kontakt os

  Danakon a/s
  Rådgivende Ingeniører FRI

  Adresse

  Sengeløsevej 4
  2630 Taastrup

  Telefon
  p
  CVR

  83 13 26 12