Specialister i byggerådgivning

Ingeniørvirksomhed, der rådgiver bygherrer, arkitekter, kommuner, almene boligforeninger mv.

Birkehegnet, Næstved

Fremtidssikring af området

Birkehegnets almene boligforening ligger i den sydlige del af Næstved og er opført i årene 1979-82. Bebyggelsen består af 373 2-etagers række-huse med hhv. to, tre og fire rum. Herudover er der fælles vaskeri og haveanlæg med legepladser og fælleshuse.

Birkehegnet gennemgår en gennemgribende renovering med det formål at sikre rækkehusene en bæredygtig fremtid.

Renovering af klimaskærm
Projektet omfatter renovering af klimaskærm, herunder tag- og facaderenovering af murede facader samt etablering af ventilation i samtlige boliger.

I 2016 vil Birkehegnets 30.000 m² igen kunne opstå som de attraktive familieboliger, de var, da de i sin tid blev opført.

Kvarteret får et løft
Renoveringen omfatter også en modernisering af udearealerne. Her skal livet imellem husene sikres ved nye haveplaner samt multibaner, der kan skabe et område med attraktioner og rig mulighed for forskellige aktiviteter.

Helhedsplan og renovering
Projektet omfatter en energirigtig tag- og facaderenovering, herunder udskiftning af døre og vinduer, stabilisering af bærende vægge samt etablering af balanceret ventilation.

Tilgængelighed
Der udføres ombygning i de 85 2-rumsboliger i forbindelse med etablering af nye badeværelser, der skal indrettes til tilgængeligheds-niveau C.

Landsbyggefonden
Bebyggelsens otte fælleshuse gennemgår, foruden facade- og tagrenoveringen, mindre moderniserings- og ombygningsarbejder. Helhedsplanen realiseres med støtte fra Landsbyggefonden.

Ventilation
Danakon har ansvar for projektering af ventilation, fjernvarme og kloakarbejde i Birkehegnet. Når en bebyggelse energirenoveres bliver den mere tæt, og det stiller store krav til optimal ventilation.

Indeklima
Ventilationen er med til at skabe komfort og forbedre indeklimaet i boligerne. Teamets fokus har været at finde den bedst egnede ventilationsløsning, der samtidig er den mest omkostningsbesparende i drift.

Løsningen sikrer et godt indeklima ved at skifte luften i boligerne ofte. Anlægget har varmegenvinding, og det vil sige, at energiforbruget bliver lavere og sparer driftsomkostninger.

Øje for lidt mer!
Ventilationsanlægget er placeret i tagrummet og Danakon lægger kanalerne under isoleringen. På den måde er anlægget ikke synligt, og optager ikke plads i boliger eller fællesarealer. Kanalerne er ligeledes skjult i videst muligt omfang.

Emne: Birkehegnet
Bygherre: BoligNÆSTVED
Arkitekt: Arkitema Architects
Byggeår: 2014 – 2016
Byggesum: 125 mio. kr.
Honorar: ca. 2 mio. kr.
Entrepriseform: Totalentreprise
Omfatter: Helhedsplan og kvarterløft for Birkehegnets 373 almene boliger omfattende renovering af samtlige boliger, herunder udskiftning af tage, vinduer, udvendige døre, facader, ventilationsanlæg, fælleshus, udearealer og fjernvarme. Desuden er der foretaget modernisering og etableret nyt bad i torumsboligerne.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du vil høre mere om, hvad vi kan tilbyde.
Udfyld nedenstående formular, så svarer vi dig hurtigst muligt.

  Kontakt os

  Danakon a/s
  Rådgivende Ingeniører FRI

  Adresse

  Sengeløsevej 4
  2630 Taastrup

  Telefon
  p
  CVR

  83 13 26 12