Specialister i byggerådgivning

Ingeniørvirksomhed, der rådgiver bygherrer, arkitekter, kommuner, almene boligforeninger mv.

Bispeparken, København NV

Nænsom renovering af bevaringsværdigt byggeri

Bispeparken i Københavns Nordvestkvarter er opført i 1940 – 1942. De otte boligblokke er tegnet af samtidens anerkendte arkitekter, og i bebyggelsesplanen var der aftalte retningslinjer formaterialer og formgivning. Bygningernes utætte tage og kuldebroerne i de indbyggede altaner gjorde det nødvendigt at renovere de ca. 70 år gamle bolig-blokke. Bispeparken er vurderet bevaringsværdig af Københavns Kommune. Derfor var det vigtigt at holde fast i udgangspunktet: Det oprindelige udtryk skulle bevares.

Nænsom renovering

Som totalrådgiver sørgede Danakon for, at bebyggelsen blev renoveret nænsomt. Tagene blev udskiftet og skunke, hanebånd og skråvægge blev
isoleret. Alt blev gjort på en måde, så bygningen kunne bevare sin oprindelige slanke linje.

Kuldebroer blev fjernet

De gamle tidstypiske altaner blev skåret ned og kuldebroerne dermed fjernet. Nye altaner i fiberbeton og stål blev opsat med genskabte plantekummer og nye værn, og der kom glasinddækning med matteret glas på for at hindre, at forbipasserende kan se ind på altanen. Nogle altaner fik glaslukninger, som i høj grad afhjælper støjproblemer fra de større nærliggende hovedveje og gør altanerne endnu mere anvendelige året rundt.

Hånd om beboerne

Danakon lægger altid stor vægt på, at beboerne føler sig trygge og informerede både før, under og efter en renoveringsproces.
På baggrund af beboersammensætningen i Bispeparken og det forholdsvis omfattende renoveringsarbejde i selve lejlighederne,
vurderede Danakon, at der var et særligt behov for at have fokus på beboerhåndteringen.

Øje for lidt mer!

Danakon udarbejdede løbende beboeraviser, som blev omdelt til alle lejligheder med en udførlig gennemgang af tidsplan for processen.
Renoveringsprocessen er omtalt i Grundejernes Investeringsfonds bog ‘25 eksempler på vellykket renovering’ på grund af sit helheds-orienterede perspektiv.

Emne: Bispeparken
Byggeår: 2009 – 2011
Bygherre: Fsb
Arkitekt: JJW Arkitekter
Byggesum: 78 mio. kr.
Danakons rolle: Totalrådgiver
Omfatter: Projektering ved renovering af tage og altaner samt etablering af mekanisk ventilation med varmegenvinding. Bebyggelsen er bevaringsværdi.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du vil høre mere om, hvad vi kan tilbyde.
Udfyld nedenstående formular, så svarer vi dig hurtigst muligt.

  Kontakt os

  Danakon a/s
  Rådgivende Ingeniører FRI

  Adresse

  Sengeløsevej 4
  2630 Taastrup

  Telefon
  p
  CVR

  83 13 26 12