BYGHERRERÅDGIVNING IFM. OPFØRELSE AF TEGLKUBERNE

Teglkuberne skal være et boligtilbud der spændte fra ungdomsboliger, over mindre og forholdsvis billigere boliger, til familieboliger og seniorboliger, samt boliger til ansatte på Slagelse Sygehus, så man er fri for at pendle. Samt at tiltrække studerende til byens mange uddannelsessteder.

Projektet
I sommeren 2018 blev Arkitema anmodet om at udarbejde et skitseprojekt med en markant arkitektur, som skulle bestå af 10 kuber, som var geometrisk ens i grundplan, men i variende højder på mellem 4-5 etager, som skulle ende med ca. 200 boliger.

Målet var at skabe et nyt og mangfoldigt boligområde med særlig fokus på at danne nære fællesskaber placeret i en ny og stor sammenhængende grøn park af høj kvalitet.

Udfordringer
Idégrundlaget blev præsenteret for Slagelse Kommune i august 2018.

På dette tidspunkt var der ikke adgang til oplysninger om jordbundsforholdene, selvom man havde en viden om en tidligere nu nedlagt losseplads, der havde ligget der fra 1926 – 1952.
Da oplysningerne om jordbundsforholdene forelå, måtte man genoverveje placeringerne samt antallet af kuberne, da der ville være områder man ikke kunne fundere økonomisk forsvarligt og indenfor rammebeløbet.

Projektet krævede nedrivning af asbestforurende og PCB-forgiftede skolebygninger der havde ligget på grunden siden 1965.

Den tidligere losseplads skulle afdækkes med 0,25 – 1,50 meter muld, og hele den 48.000 kvm store grund skulle miljøsaneres.

Løsninger
Slagelse Boligselskab valgte at skære i antallet af planlagte punkt-huse fra 10 til 7, men uden at skære ned på antallet af boliger.

Dette kunne løses ved at man øgede bygningshøjden fra fra 4-5 etager til 8 etager.

Emne: Opførelse 220 almene boliger
Bygherre: Slagelse Boligselskab
Arkitekt: Arkitema
Bygherrerådgivning: 2020 – 2022
Areal: 22.000 m²
Byggesum: 240 mio. kr.
Entrepriseform: Totalentreprise
Danakons Rolle: Bygherrerådgiver.

Danakon har deltaget i denne tidlige rådgivning med bla. forundersøgelser på miljø og geoteknik, samt forestået forslag til placering af de enkelte bygningskuber, med henblik på at få en optimal placering i forhold til fundering og miljøoprydning på grunden.

Yderligere har Danakon udført den generelle ingeniørrådgivning i forbindelse med disponering af kuberne samt udarbejdelse af udbudsmateriale til totalentreprise.