Dansk Kennel Klub

Da Corona ramte Danmark i 2020-21, anskaffede mange mennesker sig en hund i den urolige tid. I takt med det øgede antal kæledyr voksede behovet for forsikring af det nye familiemedlem, og Agria Dyreforsikring måtte derfor ansætte mere personale på grund af øget arbejdspres. Der var brug for en ny tilbygning, og her kom Danakon ind i billedet som rådgiver.

Agria er Dansk Kennel Klubs samarbejdspartner og hovedsponsor, og de bor til leje hos kennelklubben, som er bygherrer på selve tilbygningen og de 2 sideprojekter.

Hele projektet udgør:

  • tilbygning i 2 etager på 348 m2
  • udendørs glasgang, som forbinder hovedbygning og tilbygning
  • carport på 50 m2
  • ændring af terrænbelægninger

Alt stod færdig til aftalt tid i februar 2021 og tilbygningen rummer:

  • 45 nye arbejdspladser
  • 2 moderne mødelokaler
  • 3 toiletter

Samarbejdspartnere
Dansk Kennel Klub er tidligere blevet udvidet i 2015, hvor Danakon var rådgiver til Enemærke og Petersen. I 2020 blev udvidelsen med den nye tilbygning udbudt i totalentreprise og Egon Olsen & Søn blev valgt som totalentreprenører.

Øje for lidt mer!
Solråd Byråd har en vigtig vision om, at byen skal være det bedste sted af leve og bo. Det betyder bl.a., at nyt byggeri skal opføres bæredygtigt og overholde alle miljølove. For at hjælpe Solrød Byråd med at leve op til deres vision, var vi ekstra grundige med:

  • Optimering af ventilationsanlæg
  • Forbedring af produktionen af betonelementer og spærrekonstruktioner
  • Tilpasning af plantegninger til indretning.

Emne: Tilbygning til eksisterende bygning
Byggeår: 2020 – 2021
Bygherre:
Dansk Kennelklub
Byggesum:
38,5 mio. kr.
Honorar:
377.000 kr.
Entrepriseform:
Totalentreprise
Danakons rolle: Danakon stod for projektledelse og begrænset fagtilsyn, som omfattede: løbende dialogmøder med totalentreprenøren og Solrød kommune, udarbejdelse af indretnings- og konstruktionstegninger samt brandplaner, fremstilling af færdigt ingeniørprojekt: Konstruktioner, kloak og delvis installationer, kvalitetssikring af ingeniørfag og færdigmelding i form af nødvendig dokumentation og ibrugtagningstilladelse.