Specialister i byggerådgivning

Ingeniørvirksomhed, der rådgiver bygherrer, arkitekter, kommuner, almene boligforeninger mv.

Dommerparken

40’ernes byggeri optimeres

Dommerparken i Københavns Nordvestkvarter består af muret gult byggeri, og er opført i årene  1946 – 1947. Boligafdelingen har 144 familieboliger og tre ungdomsboliger. I 1993 – 1994 blev taglejlighed- erne bygget på. De har skrå  vægge, ovenlysvinduer og kvist. Boligafdelingen har cykelkælder og fællesvaskeri, og alle boliger har enten lo – eller kælderrum.

Skærpede energikrav

Som en stor del af Danmarks murede bebyggelse fra efterkrigstiden trængte byggeriet i Dommerparken ! l en renovering. Lejlighederne havde gennem årene fået en udfordring med at holde på varmen, og dyre varmeregninger og dårligt indeklima var blevet et problem. Ud over miljøbelastning og ringe komfort i boligerne, er kravene til bæredygtigt energiforbrug skærpet.

Oprindeligt udgangspunkt

1940’ernes og 1950’ernes murede byggerier er bevaringsværdige og vig! gheden af at lade bebyggelsen  fremstå med det originale udtryk var således et centralt udgangspunkt.

Fokus på energioptimering

Danakon havde derfor fokus på at finde en løsning, der kunne energi-op! mere bygningerne. Danakon e erisolerede og foretog en skalmuring af Dommerparkens gavle. Derudover blev der foretaget en delvis e erisolering med MicroTherm indeklimaplader.

Øje for lidt mer!

Danakon e erisolerede med indeklimapladerne for at erne kuldebroer fuldstændigt. Indekli- mapladerne giver en indvendigt isoleret væg uden hulrum og uden brug af organisk materiale. Sam! dig illimineres risikoen for skimmelvækst. E erisoleringen af bygningerne sikrer, at ydervæggenes over-fl adetemperaturer hæves, hvilket både reducerer fugt og kondens, ” erner risikoen for kuldenedfald og sparer på energien i boligerne.Danakon renoverede ligeledes Dommerparkens containergård med en ny garage, som blev opført i samme oprindelige s! l som resten af bebyggelsen.

Fakta

Emne: Dommerparken Bygherre: Fsb Byggeår: 2009-2011 Byggesum: 6,0 mio. kr. Omfatter: Energiisolering og skalmu- ring af gavle på muret byggeri, samt renovering af containergård i Køben- havn NV.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du vil høre mere om, hvad vi kan tilbyde.
Udfyld nedenstående formular, så svarer vi dig hurtigst muligt.

  Kontakt os

  Danakon a/s
  Rådgivende Ingeniører FRI

  Adresse

  Sengeløsevej 4
  2630 Taastrup

  Telefon
  p
  CVR

  83 13 26 12