Specialister i byggerådgivning

Ingeniørvirksomhed, der rådgiver bygherrer, arkitekter, kommuner, almene boligforeninger mv.

Engvadgård, Hedehusene

Tidssvarende energiforbrug

Udgangspunktet for renoveringen og at sikre et tidssvarende energi-forbrug for at opnå tilskud fra ECO-Life projektet. ECO-Life støttes af midler fra EU’s CONCERTO-program og har til formål at udvikle og implementere løsninger, der gør eksisterende bygninger meget energieffektive. Kravet for at opnå støtte fra ECO-Life er, at energi-forbruget skal sænkes til under 75 kWh/m².

Det oprindelige Engvadgård

Engvadgård består af 71 gårdhuse i tæt-lav bebyggelse, som er opført i perioden 1970-1971. Tagene, som er efterisoleret i 1982, er af tagpap og trænger i dag til en udskiftning. I Engvadgård har de utætte yderdøre og de lette og dårligt isolerede facader en stor del af skylden for, at husene er vanskelige at varme op. Det betyder dårligt indeklima og dyre varmeregninger for beboerne.

Ved tagudhænget over vinduerne er isoleringen sunket sammen, har mistet isoleringsvirkningen og skabt en kuldebro. Ventilationen i boligen er samtidig utidssvarende, hvilket gør det svært at opnå et sundt inde-klima.

Energirenovering

Arbejdet i Engvadgård udformes som et energirenoveringsprojekt, der skal sikre, at energiforbruget i bebyggelsen reduceres fra 179 kWh/m² helt ned til ca. 70 kWh/ m². For at optimere bebyggelsen energimæssigt nedlægges den eksisterende gascentral og fordelingsnettet til fordel for fjernvarme.

Isolering og lavenergiruder

Yderdøre, facader mod gården og sidepartier bliver udskiftet til højisolerede yderdøre, og der indføjes nye superlavenergiruder. Tagudhænget åbnes udvendigt og efterisoleres, og nye ovenlysvinduer indsættes for at begrænse varmetabet yderligere. Hermed fjernes alle utætheder og husene bliver lettere at varme op.

Ventilation og sundt klima

En god ventilation af boligerne er yderst vigtig for at skabe et sundt indeklima og mindske fugt. Danakon sørger derfor for at installere et nyt ventilationsanlæg med mekanisk ventilation med varmegenvinding.

Det nye anlæg ventilerer krybekælderen ved mindre energiforbrug. Hermed elimineres risikoen for evt. skimmelsvamp og samtidig bliver gulvtemperaturen højere og komforten i boligerne øges.

Øje for lidt mer!

Danakon har desuden fokus på at forstyrre beboerne i Engvadgård mindt muligt. De gamle facader erstattes af nye færdigfabrikerede facadeelementer, der kan udskiftes på én og samme dag.

Emne: Engvadgård
Bygherre: Høje- Taastrup Boligselskab
Arkitekt: White Arkitekter
Antal boliger: 71 gårdhuse
Renoveringsår: 2014
Byggesum: 27,0 mio. kr.
Honorar: 1,95 mio. kr.
Omfatter: Energirenovering

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du vil høre mere om, hvad vi kan tilbyde.
Udfyld nedenstående formular, så svarer vi dig hurtigst muligt.

  Kontakt os

  Danakon a/s
  Rådgivende Ingeniører FRI

  Adresse

  Sengeløsevej 4
  2630 Taastrup

  Telefon
  p
  CVR

  83 13 26 12