Specialister i byggerådgivning

Ingeniørvirksomhed, der rådgiver bygherrer, arkitekter, kommuner, almene boligforeninger mv.

Gertsvej, Amager

Nye tage – samme udtryk

De almene boliger på Gertsvej  er opført i 1952 og består af to-, tre- og fire værelseslejligheder.
Ejendommen er udført med røde falstagsten og med zinkbeklædning på vægsiderne – et udtryk
der blev bevaret i den nye konstruktion.

Tagene var fra ejendommens opførelse altså ca. 60 år gamle og havde udstået sin levetid. Gennem ejendommens levetid har der været mange håndværkere på loftet, som med tiden har nedtrådt isoleringen. Ejendommen var udluftet med naturligt aftræk.

Komfort og besparelser

Projektet bestod i renovering af tage og isolering af gavlene med det formål at skabe bedre indeklima, få et bedre energiforbrug i boligerne og dermed sikre beboerne lavere varmeregninger.

Gennem en tilstandstandsvurdering anbefalede Danakon at udskifte taget frem for blot at reparere på det eksisterende tag. Udskiftningen gav mulighed for at efterisolere og dermed øge komforten i boligerne og generere energibesparelser. Danakon anbefalede desuden at udføre mekanisk udsugning for at forbedre indeklimaet i boligerne. Desværre var varmegenvinding for bekosteligt for afdelingen.

Efterisolering og identitet

Ejendommen lever efter renoveringen op til varmetabsrammen, der ifølge gældende myndighedskrav skal overholdes, når mere end 25 pct. af tag og facader renoveres. Gavlmurene blev efterisoleret med 150 mm isolering og en ny skalmur med samme stentype og samme
farve som de tidligere sten for at bevare ejendommens oprindelige identitet.

Der blev lagt nyt fast undertag med tagpap og rupløjede bredder. Tagkvistene blev efterisoleret
med 100 mm isolering og fik ny zinkbeklædning og overfladerne i loftrum blev brændisoleret.

Øje for lidt mer!

Danakon havde fokus på at udnytte renoveringen til at højne kvaliteten af lejlighederne yderligere. Danakon fandt økonomi til at udføre fast undertag, så levetiden harmonerer med tegltagets. Det er en løsning, der giver god totaløkonomi. I forbindelse med efterisoleringen af gavlene bød sig en oplagt mulighed for at indsætte et gavlvindue, som øger lysindfaldet og gør boligerne mere indbydende at opholde sig i.

Emne: Gertsvej
Byggeår: 2010
Bygherre: Domea
Byggesum: 5,0 mio. kr.
Honorar: 500.000 kr.
Omfatter: Totalrådgivning i forbindelse med renovering af 1.500 m² tag og isolering af gavle samt udskiftning af ventilationsanlæg.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du vil høre mere om, hvad vi kan tilbyde.
Udfyld nedenstående formular, så svarer vi dig hurtigst muligt.

  Kontakt os

  Danakon a/s
  Rådgivende Ingeniører FRI

  Adresse

  Sengeløsevej 4
  2630 Taastrup

  Telefon
  p
  CVR

  83 13 26 12