Specialister i byggerådgivning

Ingeniørvirksomhed, der rådgiver bygherrer, arkitekter, kommuner, almene boligforeninger mv.

Højstrupparken Odense

Respekt for arkitekturen

Hvordan gør man de murede byggerierfra 40’erne og 50’erne energirigtige med respekt for arkitekturhistorien?
Erik Møller Arkitekter og Danakon står for renoveringen, der skal sikre energibesparelser og mindske miljøbelastning – men bevare arkitekturen. 480 murede etageboliger i 17 blokke fra 1951. Højstrupparken i Odense er et tidstypisk eksempel på 40’erne og 50’ernes almene bebyggelse. Et flot arkitektonisk byggeri, men kuldebroerne betyder dyre varmeregninger, dårligt indeklima og miljøbelastning. Derfor er der nu behov for at udvikle løsninger, der kan sikre den ældre danske boligmasse.

Demonstrationsprojekt

Kravene til bæredygtigt energiforbrug og minimering af miljøbelastning skærpes mere og mere, og derfor er der nu skudt gang i pilotprojektet, der skal demonstrere en bæredygtig løsning med samme høje arkitektoniske kvalitet som oprindeligt. På den måde bevares den identitet, som det murede byggeri giver vores bygninger og byer samtidig med, at vi løser den udfordring, som de nye krav har skabt for byggeriet.

Bæredygtig løsningsmodel

Erik Møller Arkitekter og Danakon præsenterede en alternativ løsningsmodel, som skubber projektet i en mere bæredygtig retning og samtidig er det struktureret på en måde, der gør, at beboerne generes mindst muligt. Ved de store renoveringssager, som bliver aktuelle med det ældre murede byggeri har vi kun én chance for at gøre det ’rigtige’. Når vi vælger at gennemrenovere en bygning, vælger vi samtidig at sende den ud i en ny 50-årig cyklus, hvor de løsninger, vi vælger, også skal give værdi om både 25 og 50 år.

Best practice-eksempel

Projektet kommer i kølvandet på regeringens arbejde med en national strategi for, hvordan den ældre danske bygningsmasse kan renoveres og energioptimeres. Pilotprojektet forventes at igangsættes i 2015 og skal fungere som best practice-eksempel på energirenoveringer af ældre muret byggeri.

Øje for lidt mer!

Investeringerne skal give langsigtet værdi og derfor skal byggeriet kunne lade sig gøre og være holdbart og rentabelt.
I første omgang gennemføres renoveringen i Odense i 80 opgange. Pilotprojektet energirenoveres med en medfinansiering fra Landsbyggefonden og op til 10 mio. kr. fra Realdania.

Emne: Højstrupparken, Odense
Bygherre: FaB
Arkitekt: Erik Møller Arkitekter
Antal boliger: 80 opgange
Byggår: 2015
Byggesum: 15 mio. kr. for demonstrationsprojekt
Omfatter: Fremtidssikring af ældre muret byggeri ved helhedsplan og helhedsrenovering af bl.a. efterisolering og facader, og derudover etablering af elevatorer og nye altaner.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du vil høre mere om, hvad vi kan tilbyde.
Udfyld nedenstående formular, så svarer vi dig hurtigst muligt.

  Kontakt os

  Danakon a/s
  Rådgivende Ingeniører FRI

  Adresse

  Sengeløsevej 4
  2630 Taastrup

  Telefon
  p
  CVR

  83 13 26 12