Specialister i byggerådgivning

Ingeniørvirksomhed, der rådgiver bygherrer, arkitekter, kommuner, almene boligforeninger mv.

Kalleruphaven

Energirenovering

Kalleruphaven 4 er en landejendom på 151 m². Ejendommen er opført i 1903. Ejendommens isolering var forældet, og det var nødvendigt at fjerne kuldebroerne og skabe et bedre indeklima. Udgangspunktet for renoveringen var at sikre et tidssvarende energiforbrug og dermed opnå tilskud til energirenoveringen fra ECO-Life.

Tilskud fra ECO-Life

Høje- Taastrup Kommune deltager i EU-projektet, der understøtter en bæredygtig byudvikling i Høje Taastrup og tre andre byområder i Europa.

Kommunens deltagelse giver bl.a. mulighed for at private boligejere kan få EU-tilskud i forbindelse med en energirenovering af boligen. ECO-Life støttes af midler fra EU’s CONCERTO-program og har til formål at udvikle og implementere løsninger, der gør eksisterende bygninger meget energieffektive. Et af kravene for at opnå støtte fra ECO-Life er, at energiforbruget skal sænkes til under 75 kWh/m². Ejendommen i Kalleruphaven var vurderet til at være utæt med væsentligt ekstra luftskifte. Det vil sige, at der var et betydeligt varmetab i bygningen.

Efterisolering og gulvvarme

De utilstrækkeligt isolerede facader gjorde huset vanskeligt at varme op. Desuden var det nødvendigt at bryde det eksisterende terrændæk op, så der kunne graves ud og gøres plads til den ekstra isoleringstykkelse, som var nødvendig. For at bevare ejendommens oprindelige udtryk blev der foretaget en indvendig efterisolering af ydervæggene og loftet. Under energirenoveringen i Kalleruphaven blev terrændækket udskiftet til et nyt og der blev etableret gulvvarme.

Energieffektiv jordvarme

Opvarmningsmediet blev skiftet fra el til jordvarme med varmepumpe. Jordvarmeanlægget er med  l at sikre, at ejendommen kan leve op til det lave energiforbrug og holde sig under de 75 kWh/m².

Øje for lidt mer!

Danakon sørgede, for at Ejendommen i Kalleruphaven kunne leve op til fremtidens energiklasse og bidrage positivt til realiseringen af områdets vision om at være en CO2-neutral kommune i 2022. Energirenoveringen er samtidig med til at demonstrere udviklingen og mulighederne, som de konkrete tiltag giver på vejen mod et mere bæredygtigt og energieffektivt samfund.

Emne: Kalleruphaven
Byggeår: 2013
Byggesum: 700.000 kr.
Omfaffer: Energirenovering af 151 m² landejendom med forudsætningen at opnå et lskud fra ECO-Life.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du vil høre mere om, hvad vi kan tilbyde.
Udfyld nedenstående formular, så svarer vi dig hurtigst muligt.

  Kontakt os

  Danakon a/s
  Rådgivende Ingeniører FRI

  Adresse

  Sengeløsevej 4
  2630 Taastrup

  Telefon
  p
  CVR

  83 13 26 12