Specialister i byggerådgivning

Ingeniørvirksomhed, der rådgiver bygherrer, arkitekter, kommuner, almene boligforeninger mv.

Kalleruphaven

Energirenovering

Kalleruphaven 4 er en landejendom på 151 m². Ejendommen er opført i 1903. Ejendommens isolering var forældet og det var nødvendigt at erne kuldebroerne og skabe et bedre indeklima. Udgangspunktet for renoveringen var at sikre et  dssvarende energiforbrug og dermed opnå  lskud  l energirenoveringen fra ECO-Life.

Tilskud fra ECO-Life

Høje- Taastrup Kommune deltager i EU-projektet, der understø! er en bæredyg g byudvikling i Høje Taastrup og tre andre byområder i Europa.

Kommunens deltagelsegiver bl.a. mulighed for at private boligejere kan få EU- lskud i forbindelse med en energirenovering af boligen. ECO-Life stø! es af midler fra EU’s CONCERTO-program og har  l formål at udvikle og implementere løsninger, der gør eksisterende bygninger meget energieffektive. Et af kravene for at opnå stø! e fra ECO-Life er, at energiforbruget skal sænkes  l under 75 kWh/m². Ejendommen i Kalleruphaven var vurderet  l at være utæt med væsentligt ekstra lu# ski# e. Det vil sige, at der var et betydeligt varmetab i bygningen.

Efterisolering og gulvvarme

De utilstrækkeligt isolerede facader gjorde huset vanskeligt at varme op. Desuden var det nødvendigt at bryde det eksisterende terrændæk op, så der kunne graves ud og gøres plads  l den ekstra isoleringstykkelse, som var nødvendig. For at bevare ejendommens oprindelige udtryk blev der foretaget
en indvendig e# erisolering af ydervæggene og lo# et. Under energirenoveringen i Kal-
leruphaven blev terrændækket udskiftet  l et nyt og der blev etableret
gulvvarme.

Energieffektiv jordvarme

Opvarmningsmediet blev skiftet fra el  l jordvarme med varmepumpe. Jordvarmeanlægget er med  l at sikre, at ejendommen kan leve op  l det lave energiforbrug og holde sig under de 75 kWh/m².

Øje for lidt mer!

Danakon sørgede for at Ejendommen i Kalleruphaven kunne leve op  l frem dens energiklasse og bidrage posi vt  l realiseringen af områdets vision
om at være en CO2-neutral kommune i 2022. Energirenoveringen er sam dig med  l at demonstrere udviklingen og mulighederne, som de konkrete  ltag giver på vejen mod et mere bæredygtigt og energieffektivt samfund.

Fakta

Emne: Kalleruphaven
Byggeår: 2013
Byggesum: 700.000 kr.
Omfaffer: Energirenovering af 151 m² landejendom med forudsætningen at opnå  lskud fra ECO-Life.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du vil høre mere om, hvad vi kan tilbyde.
Udfyld nedenstående formular, så svarer vi dig hurtigst muligt.

  Kontakt os

  Danakon a/s
  Rådgivende Ingeniører FRI

  Adresse

  Sengeløsevej 4
  2630 Taastrup

  Telefon
  p
  CVR

  83 13 26 12