Specialister i byggerådgivning

Ingeniørvirksomhed, der rådgiver bygherrer, arkitekter, kommuner, almene boligforeninger mv.

Adresse

Taastrup Hovedgade 22
2630 Taastrup

Telefon

Kalleruphaven

Energirenovering

Kalleruphaven 4 er en landejendom på 151 m². Ejendommen er opført i 1903. Ejendommens isolering var forældet og det var nødvendigt at  erne kuldebroerne og skabe et bedre indeklima. Udgangspunktet for renoveringen var at sikre et  dssvarende energiforbrug og dermed opnå  lskud  l energirenoveringen fra ECO-Life.

Tilskud fra ECO-Life

Høje- Taastrup Kommune deltager i EU-projektet, der understø! er en bæredyg g byudvikling i Høje Taastrup og tre andre byområder i Europa.

Kommunens deltagelsegiver bl.a. mulighed for at private boligejere kan få EU- lskud i forbindelse med en energirenovering af boligen. ECO-Life stø! es af midler fra EU’s CONCERTO-program og har  l formål at udvikle og implementere løsninger, der gør eksisterende bygninger meget energieffektive. Et af kravene for at opnå stø! e fra ECO-Life er, at energiforbruget skal sænkes  l under 75 kWh/m². Ejendommen i Kalleruphaven var vurderet  l at være utæt med væsentligt ekstra lu# ski# e. Det vil sige, at der var et betydeligt varmetab i bygningen.

Efterisolering og gulvvarme

De utilstrækkeligt isolerede facader gjorde huset vanskeligt at varme op. Desuden var det nødvendigt at bryde det eksisterende terrændæk op, så der kunne graves ud og gøres plads  l den ekstra isoleringstykkelse, som var nødvendig. For at bevare ejendommens oprindelige udtryk blev der foretaget
en indvendig e# erisolering af ydervæggene og lo# et. Under energirenoveringen i Kal-
leruphaven blev terrændækket udskiftet  l et nyt og der blev etableret
gulvvarme.

Energieffektiv jordvarme

Opvarmningsmediet blev skiftet fra el  l jordvarme med varmepumpe. Jordvarmeanlægget er med  l at sikre, at ejendommen kan leve op  l det lave energiforbrug og holde sig under de 75 kWh/m².

Øje for lidt mer!

Danakon sørgede for at Ejendommen i Kalleruphaven kunne leve op  l frem dens energiklasse og bidrage posi vt  l realiseringen af områdets vision
om at være en CO2-neutral kommune i 2022. Energirenoveringen er sam dig med  l at demonstrere udviklingen og mulighederne, som de konkrete  ltag giver på vejen mod et mere bæredygtigt og energieffektivt samfund.

Fakta

Emne: Kalleruphaven
Byggeår: 2013
Byggesum: 700.000 kr.
Omfaffer: Energirenovering af 151 m² landejendom med forudsætningen at opnå  lskud fra ECO-Life.

Kontakt os

Danakon A/S
Rådgivende Ingeniører FRI

Adresse

Taastrup Hovedgade 22
2630 Taastrup

Telefon

Privatlivs preference center

Nødvændig

Hjemmeside & brugerindstillinger

wp-settings-1, wfwaf-authcookie, gdpr

Google

Analyse af trafik og data, annoncesporing

Adwords, Analytics, Tag Manager
Se full oversigt på vores privatlivspolitik eller ved at klikke på "mere information"

Close your account?

Your account will be closed and all data will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?