Specialister i byggerådgivning

Ingeniørvirksomhed, der rådgiver bygherrer, arkitekter, kommuner, almene boligforeninger mv.

Kantorparken, København NV

Fremtidssikring af almene boliger

Kantorparken i det nordlige København er opført i slutningen af 1930’erne, og er et af den tids mest betydningsfulde eksempler på et boligområde, der er bygget specielt til børnerige familier.
Kantorparken er en del af et udviklingsprojekt, der skal fremtidssikre og udvikle gamle almene boliger til moderne lejligheder. Som en stor del af Danmarks ældre almene bebyggelse trænger kantorparken i dag til renoveringer og moderniserng.

Positiv udvikling

Projektet kommer i forlængelse af Landsbyggefondens mål om langsigtet at styrke boligområderne og bringe dem ind i en positiv udvikling, både hvad angår beboersammensætning, modernisering og konkurrenceevne. Udfordringen i Kantorparken var den ensartede beboersammensætning, som primært består af henholdsvis ældre og unge studerende. Boliger, der tidligere var attraktive, havde således mistet sin konkurrenceevne.

Større mangfoldighed

Målet med projektet var at skabe en bredere mangfoldighed i området og skabe boliger, hvor folk også kan se sig selv bo i mange år frem. For at understøtte målet, blev der foretaget lejlighedssammenlægninger, så boligerne også appellerer til familier med børn.

Trinvise fornyelser

Ideen i Kantorparken var at udføre renoveringerne og forbedringerne trinvist. Det vil sige, at beboerne selv kan vælge, hvornår de vil have renoveret deres lejlighed. Samtidig skal der udvikles metoder, som gør det muligt at ændre størrelse og indretning uden det kræver større indgreb for at tilpasse de almene boliger til de ændrede livsstilsmønstre.

Præfabrikeret badeværelse

Renoveringen bestod blandt andet i en gennemgående badeværelsesrenovering, hvor alle lejligheder fik nye præfabrikerede badeværelser, udført efter Bygningsreglementet samt SBianvisning 200 om vådrum. Desuden blev der etableret nyt køkken-alrum som resultat af sammenlægningen.

Øje for lidt mer!

Danakon er en aktiv medspiller og initiativtager i forskellige udviklingsprojekter. Derfor var det oplagt at bidrage til demonstrationsprojektet i Kantorparken med de kompetencer Danakon har i forhold til at udvikle fremtidssikrede løsninger til ældre alment byggeri på en rentabel, bygbar og standardiseret måde.

Emne: Kantorparken
Bygherre: FSBbolig
Arkitekt: JJW Arkitekter
Byggeår: 2009 – 2011
Byggesum: ca. 20 mio. kr.
Honorar: 2,0 mio. kr.
Omfatter: Totalrådgivning ifm.fremtidssikring af almene boliger, herunder lejlighedssammenlægninger og trinvise fornyelser.

Fakta

Emne: Kantorparken
Bygherre: FSBbolig
Arkitekt: JJW Arkitekter
Byggeår: 2009 – 2011
Byggesum: ca. 20 mio. kr.
Honorar: 2,0 mio. kr.
Omfatter: Totalrådgivning ifm.fremtidssikring
af almene boliger, herunder
lejlighedssammenlægninger og
trinvise fornyelser.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du vil høre mere om, hvad vi kan tilbyde.
Udfyld nedenstående formular, så svarer vi dig hurtigst muligt.

  Kontakt os

  Danakon a/s
  Rådgivende Ingeniører FRI

  Adresse

  Sengeløsevej 4
  2630 Taastrup

  Telefon
  p
  CVR

  83 13 26 12