Specialister i byggerådgivning

Ingeniørvirksomhed, der rådgiver bygherrer, arkitekter, kommuner, almene boligforeninger mv.

Kjærslund, Viby

Renovering af typehusene

Andelsboligforeningen er opført omkring 1968 som 11 fritliggende
3-etagers blokke. Afdelingen er opført som den velkendte bygningstype, der kaldes ‘Boligforeningernes Etagetypehuse’– ofte kaldet ‘Sydjyllandsplanen’. Renoveringen er resultatet af en længerevarende proces, hvor Viby Andelsboligforening og afdelingen intenst har arbejdet på at få iværksat en gennemgribende udbedring af forskellige, tekniske problemer i afdelingen. Opgaven støttes af Landsbyggefonden.

Nye tidssvarende facader
Formålet med renoveringen i Kjærslund var at færdiggøre indgangsfacader og gavle og gøre dem tidssvarende, således at de fremstår med et sammenhængende udtryk.

Forbedret isoleringsevne

En vigtig opgave var også at forbedre isoleringsevnen på både facader, gavle, vinduer og døre. De eksisterende betonelementer blev efter-isoleret og beklædt med lys facadetegl.

Lavenergiruder og glas
Vinduerne blev udskiftet og erstattet med lavenergiruder, og der blev etableret store glaspartier i opgangsområderne.

Ventilation og indregulering
Renoveringen af de almene boliger i Kjærslund omfattede desuden renovering af klimaskærm og ventilation. Renoveringen af ventilationen omfattede bl.a. rensning af eksisterende, lodrette ventilationskanaler, nye energibesparende ventilatorer, som blev placeret på tagene, nye kontrolventiler inkl. indregulering i de enkelte boliger samt nye emfang i køkkener.
Byggeriet blev udført med henblik på at sikre et bæredygtigt energiforbrug. Målet var samtidig at minimere ressourceforbruget og miljøbelastning.

Øje for lidt mer’!
Renoveringen og efterisoleringen gør boligerne lettere at varme op, mindsker fugt og miljøbelastning og giver et mere bæredygtigt energiforbrug. Under løsning af opgaven havde Danakon fokus på at mindske generne for bebyggelsens beboere mest muligt.

Beboerhåndtering
Renoveringen af Kjærslund blev derfor planlagt i tæt samarbejde med Kjærslunds beboere for at opnå størst mulig succes. Danakon lagde samtidig stor vægt på grundig brugerinvolvering gennem hele forløbet.

Emne: Kjærslund
Bygherre: 
Viby Andelsboligforening
Byggeår:
 2010 – 2012
Byggesum: 
56,0 mio. kr.
Arkitekt: 
Nova5 og Sahl Arkitekter
Entreprenør: 
Enemærke & Petersen
Areal: 
13.000 m²
Omfatter: 
Renovering og efterisolering af facader og gavle samt udskiftning af vinduer og døre. Derudover etablering af energibesparende ventilation.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du vil høre mere om, hvad vi kan tilbyde.
Udfyld nedenstående formular, så svarer vi dig hurtigst muligt.

  Kontakt os

  Danakon a/s
  Rådgivende Ingeniører FRI

  Adresse

  Sengeløsevej 4
  2630 Taastrup

  Telefon
  p
  CVR

  83 13 26 12