Specialister i byggerådgivning

Ingeniørvirksomhed, der rådgiver bygherrer, arkitekter, kommuner, almene boligforeninger mv.

Kollektivhuset, København Ø

Bæredygtig fremtidssikring

De Vanføres Boligselskabs Kollektivhus repræsenterer den typiske første fase i den boligmæssige omsorg for en befolkningsgruppe, der har krav på specielle løsninger i lejlighedernes udformning. Det 13 etager store højhus rummer 214 handicapboliger og står som et vartegn på 1950’ernes sociale og byggetekniske visioner. Danakon har i en årrække været rådgivende ingeniør på flere ombygninger og renoveringer af Kollektivhuset på Hans Knudsens Plads. I 2007 afsluttede Danakon sin første store opgave på huset, som primært bestod i at udskifte vandrør og faldstammer i boligerne.

Oprindeligt men moderne

Arbejdet omfattede desuden en renovering af de bevaringsværdige facader mod nord, syd og øst, der
samtidig bestod i udskiftning af vinduer og afrensning og udbedring af betonskader. Renoveringen får i dag facaderne til at fremstå som et nutidigt bud på det oprindelige udtryk. Siden har Danakon udført ingeniørrådgivning på etableringen af familieboliger i huset.

På første etage blev erhvervslokaler ombygget til boliger og i 2014 forventes 10. og 11. etage at stå færdige som nye familieboliger.
De 20.000 m² fremstår således stadig som et moderne byggeri men med et bæredygtigt udgangspunkt såvel økonomisk, socialt og
miljømæssigt.

Taghaver og fællesrum

Over p-kælderen blev anlagt taghaver, som blev overdækkede med ovenlys. Huset fik desuden et nyt dobbelthøjt indgangsparti med tilhørende lyse og rummelige fællesarealer. Det ligger godt i tråd med den oprindelige kollektivtanke.

Øje for bæredygtighed

En af husets udfordringer var de nye krav til håndteringen af affald. Danakon vurderede, at en traditionel udvidelse ikke var langtidsholdbar og rentabel. Bl.a. fordi en udvidelse i beton i så høj en bygning er forbundet med store risici.

Fremtidssikrede løsninger

Ud fra princippet om bæredygtighed fandt Danakon en ny og fremtidssikret løsning. I stedet for at udvide kælderrummet, blev der etableret mobilsug via rør, som blev lagt under kældergulvet.

Mobilsug og arbejdsmiljø

Affaldet fra boligerne opbevares i en beholder under bygningen, som fyldes via den eksisterende
indkastningsskakt. Beholderen tømmes et par gange ugentligt via en specialdesignet renovationsvogn, der
suger affaldet op fra kælderen. En løsning, der både tilgodeser arbejdsmiljø og æstetikken omkring bygningen.

Beboerhåndtering

Kollektivhuset har i høj grad en differentieret beboersammensætning. Derfor havde Danakon
stort fokus på beboerhåndtering i processen og på at tage hånd om de forskelligartede behov, som beboerne oplever.

Emne: Kollektivhuset
Bygherre: De Vanføres Boligselskab v/Boligkontoret Danmark
Arkitekt: Domus Arkitekter
Byggeår: 2007 – 2013
Byggesum: 60,0 mio. kr.
Honorar: 3,5 mio. kr.
Omfatter: Ombygning og renovering, samt udskiftning af vandrør og faldstammer. Etablering af mobilsug, taghaver og fællesområder.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du vil høre mere om, hvad vi kan tilbyde.
Udfyld nedenstående formular, så svarer vi dig hurtigst muligt.

  Kontakt os

  Danakon a/s
  Rådgivende Ingeniører FRI

  Adresse

  Sengeløsevej 4
  2630 Taastrup

  Telefon
  p
  CVR

  83 13 26 12