Specialister i byggerådgivning

Ingeniørvirksomhed, der rådgiver bygherrer, arkitekter, kommuner, almene boligforeninger mv.

To skoler blev til én

Mølleholmskolen blev opført, da Høje- Taastrup Kommune vedtog en skoleomlægning, hvor fire skoler i kommunen blev lagt sammen til to. Parkskolen og Grønhøjskolen blev officielt lagt sammen i august 2011, men flyttede endeligt fysisk sammen i oktober 2012, da  tilbygningen af den tidligere Grønhøjskolen stod færdig.

Den oprindelige skole

Skolebygningen, der er fra 1972, er et typisk 70’erbyggeri med facader i gule teglsten. I stedet for at udbygge skolen med en forlængelse af den eksisterende planløsning, kombinerer den valgte løsning en opgradering af mange af de nuværende rum med flere mindre og en større tilbygning.

Bevægelse og trivsel

Skolens SFO er idrætscertificeret og lægger stor vægt på bevægelse for at styrke elevernes alsidige udvikling, læringsparathed, motivation og trivsel. Derfor var det vigtigt at de fysiske rammer understøtter leg, læring og bevægelse.

Visioner og nytænkning

Om- og tilbygningen omfattende ca. 1.500 m² skole. I tråd med den nye skoles og Høje- Taastrup Kommunes ønsker og idéer, blev visionerne om at etablere en nytænkende og tidssvarende skole mødt. Der blev skabt nye læringsrum, læringscentret blev opdateret og eksisterende arealer blev omdannet til inspirerende læringsmiljøer.

Tidssvarende ventilation

Det utidssvarende ventilationssystem blev udbygget og koblet til CTS-anlægget, som det nu styres af. Det er med til at give bedre indeklima og dermed læringsmiljø.

Tilbud på specialområdet

Totalentreprisegruppen opførte nye tilbygninger til indskolings- og SFO-miljø, og der blev samtidig oprettet et hjemsted for heltidstilbud på specialområdet.

Øje for lidt mer!

Danakon udførte projektet som elementbyggeri, hvor der blev benyttet præfabrikerede vægge og tagelementer af træ. Det betød, at riskoen for fugt i konstruktionerne blev reduceret. Desuden skaber det fleksibilitet, såfremt skolen ønsker udbygning eller tilpasning i fremtiden.

Samtidig betød det, at undervisningen blev forstyrret minimalt, og at læringsforløb ikke gik tabt under byggeriet. Projektet blev vundet som det bedste projekt til prisen i samarbejde med Enemærke & Petersen som totalentreprenør.

Emne: Mølleholmskolen
Bygherre: Høje- Taastrup Kommune.
Arkitekt: Pluskontoret A/S
Byggeår: 2011 – 2012
Byggesum: 35,0 mio. kr.
Danakons rolle: Ingeniørrådgiver
Omfatter: Ombygning og opførelse af 1.500 m² tilbygning efter lavenergiklasse 2015 ifm. skoleomlægning. Desuden optimering af driften af de tekniske anlæg.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du vil høre mere om, hvad vi kan tilbyde.
Udfyld nedenstående formular, så svarer vi dig hurtigst muligt.

  Kontakt os

  Danakon a/s
  Rådgivende Ingeniører FRI

  Adresse

  Sengeløsevej 4
  2630 Taastrup

  Telefon
  p
  CVR

  83 13 26 12