Opførelse af plejecenter og ældreboliger, Huset William

Nyhuse består af 2 boligkarreer med hver 30 boliger i 2 etager. Afdelingen er beliggende centralt i Hillerød og er en attraktiv afdeling opført i 1990. Bebyggelsen er opført traditionelt for den tid som et betonelementbyggeri med murede facader og tegltage.
Desværre for afdelingen er de anvendte byggematerialer ikke af bedste kvalitet, hvilket betyder at bygningerne efter en relativ kort levetid har brug for væsentlige forbedringer.

Baggrund for renovering
Døre og vinduer var utætte og nedslidte og trængte til en ”kærlig hånd”. Da byggeriet er fra 1990 indeholder det tidstypisk miljøskadelige stoffer, og derfor har der været fokus på gentagende miljøscreeninger.
Varmeanlægget var udført med kobberrør, der gav store driftsmæssige udfordringer på grund af løbende utætheder. Sådanne utætheder kommer ofte på grund af for høj vandhastighed i rørene.
Da bygningerne er udført uden kælder er fordelingsledninger ført på lofterne og de snævre forhold ville give udfordringer i forhold til arbejdsmiljøet. Tagrummene er opdelt i brandsektioner, men der er ikke taget hensyn til flugtveje.

Beboerinddragelse
At renovere i eller omkring en beboet ejendom er altid en udfordring, og visse gener kan ikke undgås, men de kan minimeres. Derfor har det været højt prioriteret, at beboerne er blevet varslet korrekt både før, under og efter byggesagen. Derudover har der været afholdt beboermøder og udarbejdet byggeaviser, så beboerne har været informeret så meget som muligt.

Selve renoveringen
Renoveringen omfattede udskiftning af vinduer og hoveddøre, udskiftning af varmeanlæg, nye kviste samt etablering af nye gangbroer med forbedret adgang til installationer på lofter.

Emne: Nyhuse, Hillerød
Bygherre: Frederiksborg Boligselskab v/KAB
Arkitekt: Pålsson Arkitekter
Antal boliger: 60 stk.
Areal: 4.664 m²
Byggeår: 2018 – 2021
Byggesum: 12 mio. kr.
Honorar: 400.000 kr.
Entrepriseform: Totalrådgivning
Danakons rolle: Danakon har fungeret som ingeniørrådgiver på projektet. Danakon har stået for alle ingeniørarbejder som primært er udskiftningen af varmeanlægget, med nye radiatorer og udskiftning af alle varmerør i boliger og fordelingsledninger på lofter. Desuden har vi forestået konstruktive ændringer i forbindelse med etablering af nye kviste som primært monteres for at skabe flugtveje fra tagrummet. Under udførelsen har Danakon foretaget fagtilsyn på ingeniørarbejderne.