Nyt, bæredygtigt plejecenter
Det nye plejehjem afløser beboernes tidligere hjem, Bøgehøjgård, der på grund af slid og utidssvarende indretning ikke længere levede op til beboernes behov.

Fællesskab og trivsel
Erfaringer viser, at hjemlighed, tryghed, muligheden for at være en del af et fællesskab samt muligheden for at trække sig tilbage i private rammer, er afgørende for beboernes trivsel. Denne viden er tænkt ind i de ældres nye bolig.

Kvalitet og nærvær
Det nye plejehjem sørger for kvalitet og nærvær for de ældre i form af god plads til moderne hjælpemidler, lifte og meget andet, der samtidig gavner medarbejdernes arbejdsmiljø. Blandt de mange nye faciliteter er desuden: Café, træningsrum, wellnessafdeling med spa, frisør, tandlæge og fysioterapeut.

Åbenhed og tillid er indtænkt fx ved at beboerne på storskærme kan følge med i hvad, der foregår i køkkenet. Sikkerheden er prioriteret i form af faldsensorer, der alarmerer personalet ved fald. Et demens-loop, der via et nedgravet kabel alarmerer personalet, hvis en ældre er ved at forlade udendørsområdet (frivillig ordning), giver tryghed for beboerne og deres pårørende.

Optimal og effektiv pleje
Vigtige parametre i udformningen af plejehjemmet er at gøre beboerne mere selvhjulpne samtidig med, at omgivelserne gør det muligt for personalet at yde en optimal og effektiv pleje.

Lavenergiklasse 2020
Danakon er ingeniørrådgiver på opførelsen af plejehjemmet, og har særligt ansvar for konstruktionerne ved opførelse af plejecentret og boligerne.
Plejehjemmet, servicecentret og de 51 plejehjemsboliger er projekteret efter lavenergiklasse 2020.

Øje for lidt mer!
Danakon sikrer, at energirammen overholdes ved at tilslutte til den lokale fjernvarmeforsyning, etablere ventilation med varmegenvinding, sørge for velisolerede bygninger og opsætte solceller til produktion af el.

Danakon deltog i vagter på plejehjemmet for at få en forståelse for arbejdsgangene og for at tænke beboernes og personalets behov ind i byggeriet. Byggeriet blev til i tæt samspil mellem os, arkitekt, brugere og bygherre.

Vi har også projekteret et andet plejeboligprojekt med Helsingør Kommune som bygherre, nemlig Teglhuset i Ålsgårde, der omfatter opførelse af 14 boliger til psykisk sårbare borgere.

Danakons rolle
Danakon var ansvarlig for konstruktioner og installationer ved opførelse af nyt plejehjem, plejeboliger samt servicecenter, som er projekteret efter lavenergiklasse 2020. Dette overholdes ved tilslutning til den lokale fjernvarmeforsyning, ventilation med varmegenvinding, velisolerede bygninger samt solceller til produktion af el.