Opførelse af ny daginstitution i hvidovre, tumlehuset

Cirkusgrundens nye profil
Tumlehuset på Cirkusgrunden i Avedøre er første nyopførte institution i Hvidovre Kommune siden 2003.

Den nye institution har plads til 180 børn og er dermed også Hvidovres største institution.

Cirkusgrunden var et ubebygget område, der med opførelsen af boliger og institutioner mm. vil støtte op om en sund udvikling økonomisk, socialt og kulturelt i området.

Arkitektonisk flagskib
Arkitektonisk ønskede Hvidovre Kommune et byggeri, der kunne fremstå som ‘et flagskib’, og som kunne fungere som arkitektonisk forbillede for fremtidige byggerier i kommunen.

Arkitektkonkurrencen blev afholdt netop med det formål at sikre en høj arkitektonisk kvalitet i den nye daginstitution, der stod færdig i 2017.

Idræt er kodeordet
Dagtilbuddet Tumlehuset på Cirkusgrunden har en stærk idrætsprofil, og de fysiske rammer integrerer sig med naturen og understøtter bevægelse som en naturlig del af dagligdagen både indenfor og udenfor.

Institutionen opbygges af en serie grundhuse, der indrettes til henholdsvis madhus, personalehus og børnehuse. Fra husene vil der være kik i alle retninger og grupperum med masser af plads med udgang til egen terrasse.

Husene er bygget op i højden, så de fylder mindst muligt på grunden. Der er rigeligt med grønne områder, som børnene boltrer sig på.
Der er også rigeligt plads til at børnene kan aktiveres og udfolde sig fysisk indendørs. Idrætsprofilen gennemsyrer således hele institutionen.

 

 

 

Energiklasse
Institutionen er opført efter energiklasse 2015, som grundhuse i flere niveauer.

Øje for lidt mer’!
Statik er særligt vigtigt, når der bygges op i højden. Danakons statikere, der har projekteret
bebyggelsen, er eksperter i statik og har stort fokus på bygbarhed i forhold til det konstruktionsmæssige.

Ved valg af materialer til byggerier udvælger Danakon altid produkter, hvis livscyklus belaster miljøet mindst muligt. Sunde materialer danner desuden grundlag for byggeri med en høj miljøprofil. Det er med til at give institutionen et sundt indeklima og sikre, at den lever op til fremtidens standarder.

Emne: Opførelse af ny daginstitution
Bygherre: Hvidovre Kommune
Arkitekt: Rubow Arkitekter
Byggeår: 2017 – 2019
Areal: 1638 m²
Byggesum: 27 mio. kr.
Entrepriseform: Hovedentreprise
Danakons Rolle: Ingeniørrådgivning. Ved opførelsen af institutionen Tumlehuset på Cirkusgrunden har Danakon fungeret som ingeniørrådgiver og været ansvarlig for projektering, konstruktioner, VVS og elinstallationer.