Opførelse af ny daginstitution i Næstved, Stenlængegård

Der skal opføres en daginstitutionen på Stenlængegårdsområdet i Næstved Nord.

Ambitionerne er et byggeri, der med bred funktionalitet og mange muligheder tilgodeser Næstved Kommunes behov for omkring 120 pladser til vuggestue- og børnehavebørn i alderen nul til seks år.

Facader
Facaderne udførtes i genbrugstegl, skærmtegl og naturskiffer felter og med større glaspartier mod legearealerne.
Indgangene markeres i belægning og ved skærmende overdækninger. Der etableres en imødekommende og inviterende belysning, som i de mørke perioder skaber tryghed.

Adgangsforhold
I forbindelse med indgang til vuggestue etableres et lille overdækket og afskærmet område, hvor klapvogn, barnevogn eller autosæde kan opbevares i dagtimerne. I forbindelse med opførelsen af daginstitutionen, etableres parkering for biler og cykler.

Tilgængelighed
Byggeriets indgange sikrer optimal tilgængelighed til daginstitutionen.
Alle grupperummene etableres i et sammenhængende flow. Fællesrummet placeres centralt i bygningen og kan dermed fungere som et omdrejningspunkt for mange af dagens aktiviteter.
Kontor, møderum og personalerum placeres i nærhed for hinanden indbyrdes. Placering af lederkontoret ved adgangen til bygningen sikrer stor synlighed og tilgængelighed for forældrene til lederen.

Liggehal
Liggehallen udføres uopvarmet for at sikre sundt soveklima.
Tagflade udføres med sedum for at undgå større temperatursvingninger.
Umiddelbart tæt på liggehallen placeres opbevaring af madraser, sengetøj og udstyr i opvarmet område.
Der indarbejdes akustikdæmpende flader i liggehallen.

 

 Fællesrum
Fællesrummet ligger med den centrale placering tæt på både vuggestuegruppen og børnehavegruppen. Fællesrummet skal ses tilgængeligt for både planlagte og uplanlagte aktiviteter med musik, bevægelse med klatreland, rytmik, teater, gymnastik, dans, sang, morgensamling osv.
Fællesrummet støder op til køkkenet og i overgangen placeres børnekøkkenet: bord med vask.

Ventilation
Der etableres decentrale ventilationsanlæg for grupperum og fællesrum. Anlæg udføres med modstømsveksler og luft til luft varmepumpe og med varmeflade så det er muligt i at bruge ventilationsanlægget til supplerende opvarmning for at få et hurtigvirkende anlæg uafhændeligt fra grupperum til grupperum. Der vil med disse anlæg også være mulighed for mindre køling om sommeren i rummene.
For møderum, kontorer og køkken mm. etableres et anlæg med varmegenvinding, anlæg udføres som anlæg med fast luftskifte i alle rum.

Emne: Opførelse af ny daginstitution
Bygherre: Næstved Kommune
Arkitekt: CASA Arkitekter
Projekteret: 2021 – 2022
Areal: 1500 m²
Byggesum: 50 mio. kr.
Entrepriseform: Hovedentreprise
Danakons Rolle: Ingeniørrådgivning