Opførelse af nybyggeri på ahornsvej 3 i ballerup

På hjørnet af Ahornsvej er opført 11 nye boliger til privatudlejning.
Boligerne består af 1 og 2 rumsboliger, som alle har fuld tilgængelighed via udvendig altangang, trappe og elevator med adgang via fælles gårdrum.

Nærområdet
Beboerne i den nye ejendom ligger tæt på gode indkøbsmuligheder og lækre takeaway resturanter, og ligger blandt andet tæt på Ballerup Station, Ballerup Centeret og Damgårdsparken.

Indretning
Boligerne er indrettet med entre, køkken, badeværelse og opholdsrum. Yderligere er alle boliger indrettet med depotrum.

Udendørs opholdsarealer
Gårdrummet tilhørende ejendommen, er indrettet med fælles gørn opholdsareal, samt mindre private opholdszoner på altaner, for boliger over stueplan.

Materialer
Facader og tag er udført med hhv. skalmur og tagbeklædning med tegl. Bygningens facade mod gaden brydes for mindst hver 12 m, med port i stueetage og altaner på de øvrige etager.

Ventilation, vand og varme
Ejendommen er tilsluttet fjernvarme fra vestforbrænding.
Varmt brugsvand produceres i fælles varmecentral via varmeveksler og varmtvandsbeholder.
Opvarming af boligerne sker via radiatorsystem forsynet fra fælles varmecentral.

I boligerne er etableret balanceret ventilation med udsugning fra køkken og badeværelse, og indblæsning i opholdsrum. Ventilationsanlæg er udført som decentrale anlæg med luftindtag i gårdfacade og afkast over tag.

Professionelt samarbejde
Projektet er blevet udviklet i tæt samarbejde mellem arkitekt, ingeniør og entreprenør, for at få det bedste udbytte af pengene til projektet.

 

Emne: Nybygger på Ahornsvej i Ballerup
Bygherre: Nørgaard Skødt Ejendomme
Arkitekt: Mangor & Nagel
Byggeår: 2021 – 2022
Antal boliger: 11
Byggesum: 30 mio. kr.
Entrepriseform: Totalentreprise