Renovering af folehaven 

Folehaven står over for en række nødvendige renoveringer. Der er huller i tagene, kloakken er nedbrudt, skimmelsvamp i flere boliger, vandrørene er slidt ned og elforsyningen er forældet. Boligforeningen skal derfor renoveres, både indvendigt og udvendigt, og der opføres desuden tagboliger på seks af blokkene.

 

Renoveringen omfatter, bl.a.

Indvendigt:
Nye badeværelser
Ny ventilation
Udskiftning af afløb og faldstammer i køkken og bad
Nye radiatorer og termostater
Udskiftning og opgradering af elinstallationer

Udvendigt:
Etablering af tagboliger
Nyt tag og solceller
Efterisolering af tage og gavle
Udskiftning af kloak
Skybrudssikring og LAR
Grønne udearealer med bedre opholdsmulig- heder
Bedre belysning (hvor)
Fornyelse af fælleshus
Renovering og energioptimering af varme- central

 

LAR- Lokal afledning af regnvand
For også at fremme biodiversiteten arbejdes der med
regnvandsbassiner, grøfter og regnbede, hvor det er muligt og attraktivt. Elementerne vil skabe en rekreativ værdi og sammenhæng mellem de forskellige boligområder i Folehaven. Dette kan samtidig danne udgangspunkt for etablering af nye legepladser. I forbindelse med LAR-projektet undersøges også muligheden for at udnytte regnvand til
havevanding ifm. det socialøkonomiske projekt, Kirsebærhavens Planteskole.

Et forgangsprojekt 
Københavns Kommune ønsker at sætte fokus på bæredygtighed i byggebranchen og stiller nu krav om, at store renoveringsprojekter skal DGNB-certificeres.
Helhedsplanen for Folehaven er på mange områder et foregangsprojekt med bæredygtighed for øje, og ser ud til at blive Københavns første og landets største bæredygtighedscertificerede helhedsplan.

 

Beboerhåndtering
Beboerne vil løbende blive informeret om processen og varslet i op til 6 måneder inden byggestart. Mens der bygges, er der ansat et genhusningsteam og ekstra personale, som vil være behjælpelige med bl.a. beboerhenvendelser. Renoveringen er vurderet til at være til stor gene for beboerne, hvorfor de skal genhuses enten midlertidigt eller permanent, når håndværkerne skal arbejde i boligerne.

 

Etablering af nye boliger
De nye boliger, både de sammenlagte familieboliger, familieboliger med forbedret tilgængelighed og de nye tagboliger giver afdelingen et bredere boligudbud i form af boliger i forskellige størrelser og af forskellige typer, som kan rumme unge som gamle, enlige som familier, og hvor der er mulighed for at blive i boligforeningen i alle livets faser, selvom førligheden bliver nedsat eller familien vokser.

Bygherre: Boligforeningen 3B v. KAB
Arkitekt: Domus arkitekter
Byggeår: 2024 – 2028
Antal boliger: 972
Afleveringsdato: Igangværende
Byggesum ekskl. moms: kr. 695 mio.
Honorar ekskl. moms: kr. 16 mio.
Entrepriseform: Hovedentreprise
Danakons rolle: Danakon er ingeniørrådgiver og ansvarlig for projektering af renovering samt nye tagboliger herunder konstruktioner, VVS, ventilation, elinstallationer, bæredygtighed/DGNB, solceller og energioptimering af fjernvarme.