Renovering af tage og ventilation i Bellisbakken

Renovering i Bellisbakken
Bellisbakken er et boligkvarter i Birkerød, der består af klyngehuse med store haver opført 1957 – 1970.
Bellisbakken består af to typer boliger: Type 1 er boliger med murede facader i gasbeton, som senere udvendigt er efterisoleret. De har flade tage, som tidligere er efterisoleret. Type 2 er boliger med murede facader i gule sten og tag med rejsning, som er belagt med tagpap. Boligerne er efterisoleret i hulmur og på loft.

Samarbejde og tillid
MT Højgaard blev valgt til at varetage renoveringsopgaven i hovedentreprise for Boligselskabet Birkebo.
Danakon har gode erfaringer med at samarbejde med MT Højgaard bl.a. efter et vellykket renoveringsprojekt i Morbærhaven.
Det gode og tillidsfulde samarbejde gjorde, at vi gennemførte renoveringen 2 måneder hurtigere end den oprindelige tidsplan.
Dette kunne gøres ved at der var en løbende tæt kontakt med beboerne, således at “byggetoget” ikke stoppede, men kunne fortsætte roligt og planmæssigt.

Klimaskærm og ventilation
Renoveringen omfattede renovering af klimaskærm og etablering af en ny tagkonstruktion/isolering og sokkelisolering, omfangsdræn og ventilationsanlæg.

Øje for lidt mer!
Luftfugtigheden i vores boliger har stor betydning for et sundt indeklima.
Danakon fandt, at det ventilationsanlæg, som oprindeligt blev valgt og afprøvet i prøveboligerne, ikke levede op til vores krav. Ventilationsanlægget blev derfor skiftet ud med et udvidet ventilationssystem, der gjorde det muligt at sænke den relative luftfugtighed fra 65 til 30%. Danakon sørgede på denne måde for et forbedret indeklima og en større komfort i boligerne.

Beboerhåndtering og koordinering
Renoveringen af Bellisbakken stillede store krav til beboerhåndteringen, på grund af de snævre forhold i området og de omfattende arbejder med udførelse af dræn om bygninger og ventilation i boligerne. De fleste beboerne har boet mange år i afdelingen, og har derfor stort ejerskab til deres bolig og ikke mindst haverne. Vi gjorde en stor indsats for at møde beboerne, inden håndværkerne startede. Vi havde fast bemanding på byggepladsen, og tilstræbte størst mulig synlighed og kontaktbarhed gennem hele byggeprocessen. Vi havde daglig åben for beboerkontakt, dels i i byggeskuret og via en særskilt beboermail.

Emne: Bellisbakken
Byggeår: 2016 – 2019
Bygherre: Boligkontoret Danmark/ Boligselskabet Birkebo
Arkitekt: Domus Arkitekter
Antal boliger: 178 klyngehuse
Byggesum: 250 mio. kr.
Honorar: 14 mio. kr.
Entrepriseform: Hovedentreprise
Danakon’s rolle: Totalrådgivning ved renovering af tage, etablering af balanceret ventilation + dræn og ombygninger i Bellisbakkens klyngehuse. Renoveringen er også foretaget med henblik på en forbedret energioptimering. Grundig beboerinformation undervejs i byggeprocessen.