Specialister i byggerådgivning

Ingeniørvirksomhed, der rådgiver bygherrer, arkitekter, kommuner, almene boligforeninger mv.

Stadionkvarteret, Glostrup

Stadionkvarteret forandres

Stadionkvarteret er et tidstypisk 3-etagers muret byggeri opført i perioden 1956-1966.

Glostrup Boligselskab satte i 2016 gang i renovering og fremtidssikring af en af Vestegnens største parkbebyggelser under overskriften ‘Stadionkvarteret under forandring’, som blev realisereret med støtte fra Landsbyggefonden.

Attraktive boliger

Fremtidssikringen bestod i at gøre boligerne attraktive for såvel singler, par, børnefamilier eller ældre. Målet var, at alle skal kunne finde en bolig i grønne omgivelser tæt på storbyen.

Bæredygtig renovering

Nøgleordet for renoveringen var bæredygtighed – både socialt, økonomisk og energimæssigt. Hele bebyggelsen skulle have udskiftet tag, vinduer, tekniske installationer og ventilation.

Desuden skulle altaner, samt forhaver ved stuelejligheder udvides og hele bebyggelsen blev miljøsaneret.

Modernisering

De enkelte lejligheder gennemgik en modernisering og dels også ombygning, idet de utidssvarende 1-værelses lejligheder blev sammenlagt med nabolejligheder og fik nyt køkken og badeværelse.

Tilgængelighed

Der blev samtidig etableret tilgængelighedsboliger, samt nye køkkener og badeværelser. Lejlighederne er således indrettet med særligt hensyn til gangbesværede, og der er etableret elevator og niveaufri adgang.

Sanering af bebyggelsen

I Stadionkvarteret blev der registreret PCB, bly, asbest og kviksølv i forskellige koncentrationer på forskellige steder. Stadionkvarteret var derfor en kompleks opgave, hvor der skulle tages hensyn til miljøfarlige stoffer.

Tage, døre og vinduer

Alle vinduer og døre blev udskiftet, hulmure blev isoleret og taget skulle ligeledes udskiftes og isoleres.

Installationer og ventilation

I forbindelse med udskiftning af badeværelser blev installationer udskiftet og der blev etableret balanceret ventilation og nye radiatorer. Helhedsplanen var opdelt i seks etaper. Renoveringen blev afsluttet i 2019.

Øje for lidt mer!

Danakon var ingeniørrådgiver på projektet i Stadionkvarteret og havde særligt fokus på ændring af konstruktionerne ved ombygningerne og moderniseringerne. Derudover var Danakon ansvarlig for installering af nye radiatorer.

Emne: Stadionkvarteret
Byggeår: 2016 – 2019
Bygherre: Glostrup Boligselskab
Arkitekt: JJW Arkitekter
Byggesum: 1,2 mia. kr.
Honorar: 9 mio. kr.
Entrepriseform: Hovedentreprise
Danakon’s rolle: Danakon var ingeniørrådgiver på projektet i Stadionkvarteret og havde særligt fokus på ændring af konstruktionerne ved ombygningerne og moderniseringerne. Danakon var desuden ansvarlig for udskiftning af installationer etablering af ny balanceret ventilation etablering af nye radiatorer
Omfatter: Helhedsrenovering af 1.235 almene boliger. Renoveringen omfattede modernisering, lejlighedssammenlægninger samt ombygning for tilgængelighed. Danakon havde ansvar for ændring af konstruktioner, udskiftning af installationer samt etablering af balanceret ventilation og nye radiatorer.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du vil høre mere om, hvad vi kan tilbyde.
Udfyld nedenstående formular, så svarer vi dig hurtigst muligt.

  Kontakt os

  Danakon a/s
  Rådgivende Ingeniører FRI

  Adresse

  Sengeløsevej 4
  2630 Taastrup

  Telefon
  p
  CVR

  83 13 26 12