Specialister i byggerådgivning

Ingeniørvirksomhed, der rådgiver bygherrer, arkitekter, kommuner, almene boligforeninger mv.

Stadionkvarteret, Glostrup

Stadionkvarteret forandres

Stadionkvarteret er et tidstypisk 3-etagers muret byggeri opført i perioden 1956-1966.

Glostrup Boligselskab sætter nu gang i en renovering og fremtidssikring af en af Vestegnens største parkbebyggelser under overskriften ‘Stadionkvarteret under forandring’, som realiseres med støtte fra Landsbyggefonden.

Attraktive boliger

Fremtidssikringen består i at gøre boligerne attraktive for såvel singler, par, børnefamilier eller ældre. Målet er, at alle skal kunne finde en bolig i grønne omgivelser tæt på storbyen.

Bæredygtig renovering

Nøgleordet for renoveringen er bæredygtighed – både socialt, økonomisk og energimæssigt. Hele bebyggelsen skal inden for de kommende tre år have udskiftet tag, vinduer, tekniske installationer og ventilation.

Desuden skal altaner samt forhaver ved stuelejligheder udvides og hele bebyggelsen miljøsaneres.

Modernisering

De enkelte lejligheder gennemgår en modernisering og en del også ombygning, idet de utidssvarende 1-værelses lejligheder sammenlægges med nabolejligheder og får nyt køkken og badeværelse.

Tilgængelighed

Der indrettes samtidig tilgængelighedsboliger samt nye køkkener og badeværelser. Lejlighederne indrettes således med særligt hensyn til gangbesværede, og der etableres elevator og niveaufri adgang.

Sanering af bebyggelsen

I Stadionkvarteret er registreret PCB, bly, asbest og kviksølv i forskellige koncentrationer på forskellige steder. Stadionkvarteret er derfor en kompleks opgave med hensyn til miljøfarlige stoffer.

Tag, døre og vinduer

Alle vinduer og døre skal udskiftes, hulmure skal isoleres og taget skal udskiftes og isoleres.

Installationer og ventilation

I forbindelse med udskiftning af badeværelser skal installationer udskiftes og der skal etableres balanceret ventilation og nye radiatorer. Helhedsplanen er opdelt i seks etaper. Renoveringen er afsluttet i oktober 2019.

Øje for lidt mer!

Danakon er ingeniørrådgiver på projektet i Stadionkvarteret og har særligt fokus på ændring af konstruktionerne ved ombygningerne og moderniseringerne. Derudover er Danakon ansvarlig for installering af nye radiatorer.

Emne: Stadionkvarteret
Bygherre: Glostrup Boligselskab
Arkitekt: JJW Arkitekter
Byggeår: 2016 – 2019
Byggesum: 1,2 mia. kr.
Honorar: 9 mio. kr.
Entrepriseform: Hovedentreprise
Omfatter: Helhedsrenovering af 1.235 almene boliger. Renoveringen omfatter modernisering, lejlighedssammenlægninger samt ombygning for tilgængelighed. Danakon har ansvar for ændring af konstruktioner, udskiftning af installationer samt etablering af balanceret ventilation og nye radiatorer.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du vil høre mere om, hvad vi kan tilbyde.
Udfyld nedenstående formular, så svarer vi dig hurtigst muligt.

  Kontakt os

  Danakon a/s
  Rådgivende Ingeniører FRI

  Adresse

  Sengeløsevej 4
  2630 Taastrup

  Telefon
  p
  CVR

  83 13 26 12