Ny vindspærre til rækkehusene i Albertslund Syd

Rækkehusene i Albertslund
Bebyggelsen består af 402 rækkehuse med stue og 1. sal. Husene er bygget i 1960-erne, og datidens valg af konstruktioner, materialer og byggemetoder betyder, at mange af boligerne før renoveringen var slidte og led under dårligt indeklima og stort varmeforbrug.

MgO-plader isættes ved renovering
Ved en renovering i 2013-2015 påsatte man MgO-plader bag skiferpladerne på ydersiden af rækkehusene på 1.sal og på karnaptagene. Vindpladerne skulle beskytte isoleringen o.a. Vindpladerne er lavet af forskellige byggematerialer, og i dem findes både MgO og MgCl2. Når de to stoffer binder sig til hinanden bliver det cementagtigt.

Ligesom saltbøssen kan stoppe til, når saltet klumper pga. fugt i køkkenet, kan saltene MgO og MgCl2 suge fugt til sig fra udeluften.
Når pladerne har optaget tilstrækkelig fugt, bliver fugten udskilt igen som en stærkt korrosiv saltopløsning, som opsuges og beskadiger træ og forårsager korrosion af metal. Derfor er MgO-plader uegnet som vindspærre på byggeri. Ved renoveringen blev pladerne udskiftet med vindspærreplader, der effektivt holder vind væk fra boligerne.

Udskiftning af MgO-plader
Danakon har været rådgiver til bygherre ved udskiftning af disse MgO-plader, som allerede har lavet skader på træ og metal i rækkehusene, som fx ses som pletter og skjolder på bygningsdele. Se eksempel på foto herunder.

 

Emne: Udskiftning af MgO-plader
Bygherre: Byggeskadefonden på vegne af Albertslund Boligselskab
Arkitekt: Arkitema Architects
Byggeår: 2013 – 2015
Rådgiverhonorar: 1 mio. kr.
Danakon’s rolle: I samarbejde med Arkitema har Danakon lavet udbudsmateriale, der viser og beskriver, hvordan opgaven skal løses. Danakon står for udførelse af granskning, byggeledelse, byggeøkonomi, byggestyring og tilsyn. Danakon har også været ansvarlig for
brandsikring af de bygningsdele, der berøres af hele udskiftningen af MgO-pladerne.