Det bæredygtige og selvforsynende bofællesskab, Karise Permatopia, har nu fået sin egen vindmølle. Vindmøllen er en fremtidssikker og miljøvenlig løsning og leverer el og varme til alle de 90 husstande i bebyggelsen.

Boliger, landbrug og en tilgang til det hele som formentligt er Danmarks grønneste. Sådan er den røde tråd i Karise Permatopia, der bedst kan beskrives som et visionært økosamfund tæt ved København. Her smelter ønsker om økologi sammen med behovet for moderne boliger til mennesker i alle faser af livet.

Bæredygtighed og vedvarende energi
Visionen er at skabe et selvforsynende, meningsfuldt og moderne bofællesskab, der både sikrer lave leveomkostninger og miljømæssig bæredygtighed baseret på ideen om permakultur. Dette betyder samspil mellem boliger og landbrug ved hjælp af beboerinvolvering i driften og et forsyningsanlæg baseret på vedvarende energi og resursekredsløb.

Danakon er ingeniørrådgiver på boligerne sammen med House Arkitekter og er totalrådgiver på forsyningsanlægget, der desuden gør Permatopia selvforsynende med el, varme, regnvand til toiletskyl, tøjvask, opvaskemaskine, rengøring og til landbruget.

Vindmøllen skal producere strøm til Permatopia
De første beboere flyttede ind i Permatopia i efteråret 2017. De kan nu snart glæde sig over, at vindmøllen kan levere strøm.

Vindmøllen skal forsyne alle boligerne med el. Det vil sige, at Permatopia kun køber en mindre del af elforbruget på elnettet. Resten producerer de selv.

Vindmøllen er en billig måde at lave energi på og er samtidig en fremtidssikker og miljøvenlig løsning, da opvarmningsmetoden er helt fossilfri.

Vindmøllen blev opstillet den 1. august 2018.

Opvarmningen af boligen sker ved et stort jordvarmeanlæg med ca. 900 meter jordvarmeledninger og en varmepumpe, der hovedsageligt kører på strøm fra vindmøllen.