Danakon er ingeniørrådgiver til totalentreprenør Combi Byg A/S, hvor Pluskontoret er arkitektrådgiver på den nye daginstitution på Margretheholmsvej 1. Med dette arbejdshold garanteres bygherren Københavns Kommune et smidigt projektsamarbejde med afprøvede arbejdsgange og en klar ansvars-fordeling, som stammer fra tidligere, fælles byggeopgaver.
Derudover har vi underrådgiver Gade & Mortensen A/S med til at projektere støjforhold og akustik.

Byggeriet ligger på Margretheholmsvej 1 i et nyere boligområde på kanten af Københavns voldanlæg. Institutionen skal have plads til i alt 114 børn og 26 voksne.

Byggeriets indretning
• 4 vuggestuegrupper
• 3 børnehavegrupper
• Udearealer
• 1 fælleshus

I stueetagen er der 3 grupperum, garderobe og fællesrum til bevægelse og leg.
På 1. sal er der 2 grupperum, produktionskøkken, personalefunktioner og et fællesrum med pædagogisk køkken og direkte forbindelse til tagterrasse med legeplads og grønne planter.

De sidste 2 grupperum til vuggestuebørn ligger på 2. sal med udgang til legeplads og grønne planter på tagterrasse.

Daginstitution har et samlet etageareal på 1.362 m2 + liggehaller, skure og tagterrasser.

Konstruktioner
Bygningen opføres i 3 etager med vægbeton-elementer og en let påbygning af træ eller lameller som facade. Selve dækket udføres af betonhuldækelementer. På tagene i 1. og 2. sals højde skal der være udearealer i form af terrasser, hvor der laves tilpasninger i konstruktionerne for at sikre niveaufri adgang. Fundering udføres med rammede betonpæle, da der er en del opfyld på grunden.
Byggeriet opføres med byggetekniske løsninger, der både er rationelle, økonomiske og robuste – også i miljømæssig forstand.

Bæredygtighed, Indeklima og Energi
Teknikken projekteres, så de skrappe krav til indeklimaet kan opfyldes bedst muligt, ved hjælp af en række passive tiltag fx en velisoleret bygningskrop, rumdisponering, udnyttelse af dagslys og vinduesspecifikationer. Der udføres beregninger/ simuleringer på projektniveau, så det sikres, at kravene kan opfyldes i det endelige byggeri.