Specialister i byggerådgivning

Ingeniørvirksomhed, der rådgiver bygherrer, arkitekter, kommuner, almene boligforeninger mv.

Karise Permatopia, Karise

Bæredygtigt bofællesskab

Karise Permatopia står nu færdigt, som et moderne, selvforsynende og bæredygtigt jordbrugs- og bofællesskab. Projektet er skabt i et tæt samarbejde med beboergruppen omkring det at drive fællesskabet. Karise Permatopia bestå af et alment bofællesskab og et andelsbolig-selsskab med 90 rækkehuse af forskellig størrelse.

Et unikt bidrag

Med sit nøje gennemtænkte fokus på permakultur er Karise Permatopia et unikt bidrag til omstillingen til et bæredygtigt samfund.

Hybridt energisystem

Danakon har sammen med bl.a. NordicBioEnergy og Nordisk Folkecenter for vedvarende energi udviklet et forsynings- eller energisystem, der som noget helt nyt bliver skabt som et hybridsystem. Forsyningsanlægget gør Permatopia selvforsynende med el, varme, regnvand til toiletskyl, tøjvask, opvaskemaskine, rengøring samt til landbruget. Urinen opsamles desuden, og bruges som gødning i landbruget.

Det første af sin slags

Filosofi en er ikke ny. Antallet af økosamfund er vokset kraftigt over de seneste 20 år. Det er dog første gang, at et så gennemført permakultur-projekt stables på benene.

Energi og naturressourcer

Udgangspunktet var at opbygge naturressourcer snarere end at nedslide dem, at opsamle mere energi end der bruges, skabe mere ren luft og rent vand og at opbygge jordens frugtbarhed.

Klimadebat og energipriser

Tendensen er kommet i kølvandet på de stigende energipriser og klimadebatten, og det er blevet mere og mere normalt at efterspørge miljøvenlige byggematerialer og løsninger, som fremmer det sociale liv. Det, der imidlertid gør Permatopia i Karise unik, er den måde, som jordbrug og boliger er tænkt sammen i bedste permakulturstil.

Dimensionering af anlæg

Danakon har som rådgivende ingeniører stået for dimensioneringen af de forskellige anlæg, rådgivet om rentabiliteten ved projektet og var senere i processen ansvarlig for projekteringen af de 80 boliger.

Øje for lidt mer!

Idéen er at skabe et meningsfuldt fællesskab, som minimerer energiforbrug og fossile brændsler kraftigt. Forsyningsanlægget gør Permatopia selvforsynende med el, varme, biogas, madlavning, vand, toiletskyl, tøjvask, opvaskemaskine, rengøring,  vanding, spilde-vandsrensning og næringsstoffer i landbruget. Desuden reduceres behovet for  dagsrenovation betydeligt. Til drikkevand vil Permatopia dog have kommunal vandforsyning.

DGNB-standard

Materialerne er valgt med bæredygtighed for øje og med henblik på DGNB-standarden for bæredygtigt byggeri. Den nye standard giver bedre byggerier, som er miljømæssigt og økonomisk fordelagtige nu og på lang sigt. Samtidig er de optimale at opholde sig i.

Læs mere om bofællesskabet her: https://www.berlingske.dk/hovedstaden/dobbelt-up-paa-en-voksende-tendens-moed-det-baeredygtige-bofaellesskab

Læs om Permatopias vindmølle her: https://danakon.dk/nyheder/karise-permatopia-har-opstillet-sin-vindmoelle/

Emne: Karise Permatopia
Byggeår: 2016 – 2018
Bygherre: Sydkystens Boligselskab og Karise Permatopia
Arkitekt: House Arkitekter
Byggesum: ca. 120 mio. kr.
Honorar: ca. 5 mio. kr.
Danakon’s rolle: Danakon har som rådgivende ingeniører stået for dimensioneringen af de forskellige anlæg, rådgivet om rentabiliteten
ved projektet, og er senere i processen ansvarlig for projekteringen af de 80 boliger.
Omfatter: Etablering af moderne, økologisk, selvforsynende og helt igennem bæredygtigt jordbrugs- og bofællesskab med 80 familiehuse.

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du vil høre mere om, hvad vi kan tilbyde.
Udfyld nedenstående formular, så svarer vi dig hurtigst muligt.

  Kontakt os

  Danakon a/s
  Rådgivende Ingeniører FRI

  Adresse

  Sengeløsevej 4
  2630 Taastrup

  Telefon
  p
  CVR

  83 13 26 12